Сред най-важните мерки, които бяха предприети за повишаване на доходите на пенсионерите, е постепенното увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при определяне размерите на новоотпуснатите пенсии от 1 януари 2017 г.: от 1,1 на сто до достигане на 1,5 на сто. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатски въпрос за жизнения стандарт на пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст от 200 лева, съобщава БГНЕС.
 

С новата, по-висока тежест на осигурителния стаж се преизчисляват вече отпуснатите пенсии, вместо да бъдат осъвременявани на основание на разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Този начин на актуализиране на размерите на пенсиите ще се прилага до годината, в която процентът на тежестта на осигурителния стаж достигне 1,5 на сто. Прилагането на тези разпоредби ще осигури повишаване размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с около 40 на сто.
 
През м. юли 2017 г. беше приет Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., на основание на който минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст стана 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. В резултат на тази промяна до края на 2017 г. минималните размери на пенсиите за трудова дейност, вкл. пенсията за осигурителен стаж и възраст се повишиха с 22,6 на сто (11,5 на сто от 1 юли и 11,1 на сто от 1 октомври 2017 г.), като съществено увеличение на пенсиите получиха около 800 000 пенсионери.
 
През м. юли 2018 г. отново ще бъдат преизчислени пенсиите за трудова дейност с по-високата тежест на една година осигурителен стаж. За 2018 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула е 1,169, като процентът на нарастването в сравнение с този през 2017 г. е по-висок - 3,8 на сто, уточнява Петков.
 
Необходимо е обаче да се има предвид, че въпреки желанието и положените усилия, реализирането на допълнителни мерки, свързани с повишаването на доходите на пенсионерите е възможно само, когато са налице финансови възможности за това, се казва още в отговора на министъра.