Консултативният съвет на Национален парк Пирин с мнозинство предложи да се промени плана за управление на националния парк, за да може да се строят нови ски зони и голф игрища., съобщиха от "За Да остане ПРИРОДА в България".
Планът за управление на Национален парк Пирин е със срок от десет години и изтича през 2013 г. В него не се допуска строителството на нови спортни съоръжения. На четвъртата и осмата година се прави преглед на изпълнението на плана. Именно това е причината и за заседанието на консултативния съвет вчера.
Искането за промяна на плана за управление идва от дирекцията на Национален парк Пирин, след като няколко фирми са поискали такива промени. Това са: Юлен АД, която иска да изгражда втора кабинкова линия и разширяване на ски – зона Банско с изграждане на нови ски писти и съоръжения; Балканстрой АД, която иска да реализира ски и голф комплекс «Кулиното», южно от Разлог ; Добринище Ски ЕАД, която иска изграждане на нови ски писти и съоръжения в рамките на обособената зона за туризъм над Добринище без промяна на площа й;

Добринище – БГ АД, която иска промени, за да се вземе предвид общия устройствен план на туристическа зона «Добринище».
Аргументите на вносителите в полза на тези предложения е истински „параграф 22”. Например - изграждането на ски зона Банско е довело до неконтролируемо увеличение на туристите в района и затова се иска разширение на зоната.
След заседанието стана ясно още, че Министерство на околната среда и водите е оттеглило предложението си до ЮНЕСКО за изключване на ски зона Банско от обекта на световното природно и културно наследство. Последното заседание на ЮНЕСКО беше преди броени седмици. Причината за това е, че министерството е трябвало да поеме ангажимент, че ски зона Банско никога повече няма да се разширява и че няма да се допуска строителство в прилежащите около нея територии, твърдят от "За Да остане ПРИРОДА в България".
Дирекцията на Национален парк Пирин е първата дирекция на национален или природен парк в България, която предлага застрояване на територията й. Тя очевидно е станала жертва на инвестиционния натиск от страна на големите строителни предприемачи, смятат от коалицията «За да остане природа в България».
Консултативният съвет на Национален парк Пирин няма правомощия да инициира промяна в плана за управление. За това е необходимо решение на Министерски съвет. След случая с промяната в Общия устройствен план на община Царево е много вероятно правителството да подкрепи промени в плана за управление на Национален парк Пирин, предупреждават природозащитниците.
Планът за управление на Национален парк Пирин беше приет след седем години работа на над сто български и международни учени и експерти и с международна финансова подкрепа. /БЛИЦ