Почти половината от жертвите на домашно насилие, потърсили помощ или консултация, са пенсионери. Това показват данните на Българския център за джендър изследвания (БЦДИ) за деветмесечието на 2014 г., пише в. "Монитор".
&bdquo;Сравнявайки данните от предходната година процентното изражение на случаите се запазва&rdquo;, обясни пред &bdquo;Монитор&rdquo; председателят на БЦДИ Геновева Тишкова. Бабите и дядовците ядат пердах от порасналите си деца, които&nbsp;искат пенсиите или имотите им.&nbsp;&bdquo;Безработен мъж биеше 70-годишна си майка, за да му препише апартамента, в който живее и който така или иначе ще остане за него след смъртта на жената&rdquo;, разказва адвокат Милена Миткова. От януари до септември 219 души са потърсили помощ в приемните на БЦДИ в столицата. <br /> <br /> Всяка пета жертва е на възраст между 45 г. и 54 г.&nbsp;&bdquo;При тази възрастова група отчитаме ръст с 5% на потърсилите помощ в сравнение със същия период на миналата година&rdquo;, обясни Тишкова.&nbsp;Практиката на адвокат Миткова показва, че жените търпят юмручните разправи на съпрузите средно по 10 &ndash; 12 години, преди да потърсят помощ. Според психолозите насилваните не споделят за случващото се зад вратата на дома си от срам и страх.<br /> <br /> Има и такива, които живеят с мисълта, че са виновни и са&nbsp;заслужили това, което им се случва&nbsp;обяснява психологът Маргарита Неделчева. В повечето случаи жертвите напускат насилника, след като децата пораснат и се отделят от семейството. Нерядко обаче именно децата са катализаторът, който подтиква жертвите да излязат от анонимност.&nbsp;&bdquo;Решават да потърсят помощ в момента, в който усетят, че има опасност децата също да станат жертва на домашно насилие&rdquo;, твърди още Миткова.<br /> <br /> Съгласно закона за защита от домашно насилие жертвата може да поиска закрила само след подаване на молба до МВР. Реално обаче, за да получи закрила, жертвата трябва да има свидетели, които да докажат, че в действителност е имало насилие в семейството, алармират юристи. &bdquo;Това&nbsp;принуждава жените да звънят на приятелки&nbsp;на които са споделяли, че в еди-кой си ден са били бити от мъжа си&rdquo;, твърди адвокат Миткова.<br /> <br /> Опитът на организациите от Алианс за защита срещу домашното насилие през последните 2 г. показва, че в поне 1/3 от случаите на тормоз вкъщи наред с други форми на насилие е налице и сексуално насилие, включително многократни изнасилвания в брака. Затова НПО-та и алиансът поискаха изнасилването в брак да бъде криминализирано.<br /> <br /> НПО-тата са категорични, че домашното насилие трябва да се третира като престъпление от общ характер, а не както е сега от частен характер.&nbsp;Така ще отпадне изискването жертвата да подаде жалба в съда до 6 месеца след посегателството, а наказанията ще бъдат по-сурови.<br /> <br /> Както &bdquo;Монитор&rdquo; писа, 1 млн. българки са били бити и малтретирани в детството си според проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права. Резултатите от изследването са въз основа на 42 000 интервюта, проведени през 2012 г. с жени на възраст между 18 и 74 години от всички 28 страни - членки на ЕС. Интервютата са взети на база социо-демографски характеристики за всяка страна или средно по 1500 жени от всяка държава членка са участвали в изследването.&nbsp;Според доклада на Европейската агенция за основни права относно насилието 1/3 от жените над 15-годишна възраст са били жертва на насилие. <br /> <br /> Посолството на САЩ инвестира 365 115 лв. за обновяването на кризисен център за жертви на домашно насилие у нас. Звеното се намира в Димитровград и е под ръководството на фондация Българския център за джендър изследвания. Капацитетът му е 13 места, а екип от специалисти ще оказва подкрепа на пострадалите. За откриването на ремонтирания кризисен център в Димитровград пристигна посланикът на САЩ Марси Рийс. Средствата, които САЩ отпуска, са част от Програмата за хуманитарна помощ на Департамента по отбрана. В последните три години правителството на САЩ е инвестирало над 4 млн. лв. в различни хуманитарни проекти в България. В много от тях доброволен труд са полагали заедно американски и български военнослужещи. <br /> <br /> &bdquo;Ще се самоубия. Нашите ме бият. Никой не ме разбира.&rdquo; Това пишат двама тийнейджъри в интернет форуми. Предупреждението им случайно вижда млада жена, която подава сигнал на горещия телефон за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).<br /> <br /> &bdquo;Имаше много сериозни данни за истинността на това, което са споделили деца. С оглед на тези сигнали подадохме сигнал до ДАНС с молба да бъде разкрита самоличността на децата&rdquo;, обясни пред &bdquo;Монитор&rdquo; председателят на агенцията Ева Жечева. Веднага след като получили сигнала от ДАЗД потърсили помощ от ДАНС, за да открият децата с помощта на IP адресите, от които са били изпратени съобщенията. Спецполицаите продължават да търсят кои са двете момчета, които заплашват да сложат край на живота си. Част от подрастващите използват форумите, за да споделят за проблемите вкъщи.<br /> <br /> &bdquo;Дайте ми съвет как да кажа на майка ми, че имам 5-ица по история? Тя иска да съм отличничка и веднъж ме удари с колан, защото имах 5-ица&rdquo;, споделя в интернет пространството момиче.