Има милиони причини да избягваме да се гневим. Не само се чувстваме зле, обикновено правим глупави и опасни неща, когато сме гневни и така гневът може да бъде себеунищожителен.

Заради това цивилизованите хора правят всичко възможно да подтиснат, пренасочат и скрият гнева си. Повечето от нас приемат гнева за неразумен и се опитваме да го скрием и дори да не говорим за него.

Но като всички емоции гневът има своите функции, които могат да имат и положителни страни.

1. Гневът е мотивираща сила

Изследванията показват, че гневът може да ни придвижи сериозно към постигане на нашите цели и особено при наличието на проблеми и препятствия пред тях.

Когато виждаме нещо като полезно, ние го искаме повече когато сме гневни. Конструктивният гнят може да ви накара да се чувствате силни и мощни и да ви тласне към постигането на това, което искате.

2. Гневните хора са по-оптимистични

Може да звучи странно но гневните хора имат нещо общо със щастливите хора. Това е защото са по-оптимистични.

3. Гневът може да бъде полезен за връзките

Гневът е естествена реакция, когато с нас са се отнесли зле и е начин да изразим и комуникираме това чувство за несправедливост. Но обществото ни казва, че гневът е опасен и трябва да се скрие. Как влияе това на личните ни връзки?

Странно или не, но изследванията показват, че потиснатият и скрит гняв в интимните връзки може да бъде пагубен за тях. Проблемът е, че когато скриете гнева си вашият партньор не знае, че прави нещо грешно. И така продължава да го прави, а това със сигурност не допринася за връзката. Изразеният гняв, ако е оправдан и насочен към намиране на разрешение вместо само вентилиране всъщност може да помогне и да заздрави връзката.

4. Гневът може да ни помогне да опознаем себе си по-добре

Според едно изследване около една трета от интервюираните са зявили, че изразеният гняв им е помогнал да видят собствените си грешки.

5. Гневът намалява насилието

Въпреки че гневът много често предхожда физическото насилие, той също може да намали насилието. Основната причина за това е, че той емного силен знак, че дадена ситуация трябва да се разреши. Когато другите видят този сигнал те са по-мотивирани да опитат и да успокоят гневната страна.

6. Гневът като стратегия за преговаряне

Гневът може да бъде оправдан начин да получите това, което искате. В изследване, посветено на преговорите участниците са правили повече и по-големи отстъпки на гневни преговарящи, отколкото на спокойни преговарящи. 

Източник: Psy Blog