Агенция по вписванията обяви, че пуска шест нови електронни услуги през единния портал https://portal.registryagency.bg/, където потребителите на Имотния регистър ще могат да получават документи по електронен път само с електронен подпис, пише "Труд". 

Новите услуги включват издаване на заверен препис от вписан акт, както и на незаверен препис от вписан акт, издаване на удостоверение за лице, за имот, за лице за определен период и издаване на удостоверение за имот за определен период.

11 неща в дома ви, които имат срок на годност!

За да заявите онлайн услугата ви е нужна регистрация в портала, електронен подпис (КЕП), попълнена форма в сайта, в зависимост от исканата услуга, и платена такса през системата на еPay.

Незавереният препис потребителите могат да видят онлайн, в меню “Моите заявления” в единния портал на агенцията. Завереният препис може да се заяви електронно, но се получава само на място в службата по вписвания по местонахождение на имота.

В портала може да се направи и справка дали исканият документ е готов за получаване.

Вижте тази чудна къща от стари гуми и стъклени бутилки

Заявленията за издаване на удостоверения за лице и имот, както и за определен период също ще може да се подават изцяло електронно, а потребителите ще посочват как искат да получат готовото удостоверение - електронно в портала, или на място в служба по вписвания.

С предоставянето на новите електронни услуги се финализира проект за надграждане на Имотния регистър, който е част от Стратегията за развитие на електронното управление в страната, реализиран с пари от Оперативна програма “Добро управление”.

Създадена е и възможност за електронно заявяване на т. нар. тротоарно право, което позволява използването на тротоарните площи за търговски цели.

Услугата е достъпна през Портала за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg, в раздел “Услуги, предоставяни от общинска администрация” под номер 1989.