Председателят на СЕМ Георги Лозанов и шефката на НОИ Христина Митрева ще бъдат изправени пред Върховния административен съд (ВАС) след доклади на Комисията по корупцията и конфликт на интереси.
Пред съда застава и Капка Костова, която е член на Висшия съдебен съвет.<br /> <br /> Делото срещу Георги Лозанов е заради това, че не е спазил седемдневния срок за подаване на декларации. Той е встъпил в длъжност като председател на СЕМ на 7.04.2010 г., а е депозирал декларациите си на 25.05. В становище до комисията той твърди, че е подал подобна декларация, съгласно изискване в Закона за радиото и телевизията и е счел, че &bdquo;след като е изпълнил изискването на специализирания закон, не следва да изпълнява общия закон, за какъвто счита ЗПРКИ&rdquo;. Делото е насрочено за 11 октомври.<br /> <br /> Същият е случаят и с Христина Митрева. Тя е избрана от Народното събрание за управител на НОИ на 5.03.2010 г., а е депозирала декларациите си на 31.05. Митрева твърди, че е подавала същия вид декларации в качеството си на лице, заемащо публична длъжност &ndash; зам.-министър на труда и социалната политика, а и при подготовката на документите й за избор като управител също попълнила две декларации. Делото е насрочено също за 11 октомври. През юли около Митрева избухна друг скандал, след като се разбра, че е получила над 31 000 лева обезщетение за неизползван годишен отпуск.<br /> <br /> Срещу Капка Костова &ndash; член на Висшия съдебен съвет, заради това, че не е спазила законоустановения седемдневен срок за подаване на декларации. В доклада е констатирано, че Костова е положила клетва като член на съвета на 10.12.2009 г., а декларациите по ЗПРКИ е депозирала на 22.01.2010 г. Съдийката е заявила, че при преминаването й от една публична длъжност (съдия във Върховния касационен съд, където е подала декларации) на друга (член на ВСС), тя е останала задължено лице по ЗПРКИ и не дължи подаване на нови декларации. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание пред тричленен състав на ВАС на 6 октомври.<br /> <br />