„Ние ще те подкрепим. Оттук нататък продължавай да я налагаш, да обясняваш, да я свързваш с последващите промени, които трябва да се правят”. Това казва за утвърждаването от Министерския съвет на националната здравна карта премиерът Бойко Борисов на здравния министър Кирил Ананиев по време на правителственото заседание във вторник, стенограма от което беше публикувана днес.

„Ако е било лесно – да са я направили преди нас много. Много правителства са минали и са говорили по тази тема. А и за да съм обективен, ако е било лесно – и предишните наши правителства, другите министри, може и да са го направили и те. Така че продължавай напред и колкото може повече обяснявайте защо това трябва да се случва”, заръчва Борисов.

„Това разбира се е временна мярка и тя е свързана само до приемането на пакет от документи, който аз ще внеса с новия модел”, напомня Ананиев.

„Да, и затова излез и го обяснявай, говорете. Аз вчера говорих по тази тема в Пловдив. В болницата много хубави са станали нещата, хората са доволни. Защото аз питам пациентите и сестрите и санитарите, те най са обективни. Но то и с невъоръжено око се вижда – асансьори на по 30 години едвам са вървели, като почнеш от там. Хареса ми”, казва премиерът.

Пред пловдивската болница Борисов направи направи горещи разкрития за случващото се в Галиче 

„Пътят Асеновград-Пловдив, Горанов, е много напред. На Нанков съм разпоредил да провери днес осветлението на трите кръгови“, разказва Борисов за инспекциите на пътни ремонти, които направи на път за Пловдив.

„Няма да го познаете въобще този регион като минете, толкова е променен. Но понеже кръговите са готови – да се осветят, да не направят беля. По един локал, както се разбрахме, за да могат там предприятията и бензиностанциите да си работят. Много хубаво става. И продължението 5 км и 300 м, защото сега околовръстното на Пловдив е като полумесец. Тези 5 километра не му дават да се свърже, за да не влизат в града. Така че и това го направете. Но става добре. Пълно е с багери и трактори, работят хората. Така че, чакат го хората и до октомври трябва да го приключим. Макар че, като гледам и по-рано ще свършат”, каза още премиерът.

Пълният текст на стенограмата от обсъждането:

Точка 24
Проект на Решение за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Министър Кирил Ананиев.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, господин премиер. Уважаеми колеги, утвърждаването на Националната здравна карта е изключително важен документ и акт на правителството, тъй като съгласно закона, за да може Националната здравноосигурителна каса да сключи договори с изпълнителите на медицинска помощ, трябва да са налице кумулативно две неща. Едното е наредбата, която вече я приехме на по-миналото заседание, за реда и критериите, на базата на които се определят лечебните заведения, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори. Второто кумулативно условие, съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, това е Националната здравна карта. Вие знаете, че тя беше качена на сайта на Министерството на здравеопазването и беше проведено едномесечно обсъждане. Получихме много предложения – над 200 страници. Разгледахме ги внимателно. Тези, които бяха конструктивни, тези, които водеха до подобряване на материала, някои технически грешки, които бяха допуснати, бяха отстранени. Но общият извод, който искам да направя пред вас е, че тези, които възразяваха по философията на Националната здравна карта не познаваха целите и съдържанието, които тя съдържа съгласно Закона за лечебните заведения. Целта и съдържанието на Националната здравна карта е да покаже текущото състояние на здравната система, както и потребностите от медицинска помощ за населението на нашата страна, осигуряване на капацитет на лечебните заведения за извършване на тази дейност с оглед наистина да се осигури това лечение на нашите граждани. Националната здравна карта, пред вас искам да го кажа съвсем категорично, тя не открива и тя не закрива легла. Това е право единствено и само на ръководството на съответното лечебно заведение. Второто нещо, което искам да кажа е, че здравната карта не е инструмент за финансиране на лечебните заведения. Тя е инструмент, който ни е необходим на нас, за да извършваме контрол, когато установим в някоя болница, че има използваемост на леглата над 100%. Ние финансираме на база на преминал болен. Това го обяснявах няколко пъти на Българския лекарски съюз. Общо взето, предположенията на Лекарския съюз бяха… представете си, че новата здравна карта създава повече хаос, отколкото сегашното положение, когато няма такава карта при положение, че законът го изисква. Чисто популистко изказване. Те бяха едните, които възразиха. Вторите, които възразиха, бяха общините, мисля че даже и не са прочели съдържанието на здравната карта. При това състояние на общинските болници, където няма персонал, няма апаратура и други неща, които им липсват, те се страхуват, че когато се определят леглата на регионално и на областно равнище, за тях може да не остане нищо. Тези болници трябва да изпълняват изискванията, които са необходими за лечението на българските граждани. Какво очакваме като резултат от Националната здравна карта? Очакваме осигуряване на условия за достъпна, ефективна, качествена здравна помощ, която е съобразена с потребностите на населението от извънболнична и болнична медицинска помощ. Разбира се, здравната карта дава увереност, стабилност, предсказуемост на Националната здравноосигурителна каса за правилно разпределение на финансовия ресурс, което да осигури равнопоставеност на всички граждани в България до медицинска помощ. Няколко думи искам да кажа за цифрите, за леглата, броя, които са много важни и трябва да се знаят. Когато качихме на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, леглата, които бяха посочени, бяха 32 873 при 75% използваемост на леглата. С тези легла, които ние посочихме, осигуряваме 100% хоспитализацията на българските граждани през 2017 година. Независимо от това, на базата на прегледа на предложенията на всички заинтересовани страни, както казах в началото – приехме целесъобразни, необходими, някъде грешки допуснати, увеличихме леглата с 608 и те станаха в размер на 33 481 легла. Защо го казвам това? Защото в хода на публичната дискусия повечето от областите поискаха да си върнат здравната карта от 2016 година, която беше отменена от съда. Тази здравна карта беше направена при 70% използваемост на леглата. Сега с новите легла, които ние направихме и при съпоставимост 70, не 75% на използваемостта на леглата, ние осигуряваме макар и малко, но повече легла отколкото това, което е било през 2016 година. приемем, че през 2018 година средният брой леглодни ще се запази такъв, какъвто е през 2017 година, ние ще осигурим хоспитализации с 41 000 броя повече, отколкото 2017 година. И накрая да кажа. Ако приемем, че населението на Република България е 7 милиона души и приемем, че бройките
днес ги утвърдим като брой легла, заедно с резерва, ние можем да осигурим поне една хоспитализация на 45% от българското население, заедно с резерва, който сме го заделили. Ако го махнем резерва и оставим само тези, които са планираните, всеки трети български гражданин е осигурен с поне една хоспитализация в болниците. Така че, нас ни подкрепиха и пациентските организации, подкрепи ни и организацията на специалистите по здравни грижи – това са сестрите, акушерките и т. н., подкрепи ни Стоматологичният съюз, подкрепиха ни от нашия център за научни изследвания в областта на здравеопазването, всички участници, разбира се, от Министерство на здравеопазването. На заседанието днес на националния съвет гласуваха деветима „за“, срещу трима „против“, от които двама са от Лекарския съюз и един от общините, макар че казаха, особено от общините, че това е сериозна крачка напред и това е необходимата крачка преди (понеже аз разработвам в момента новия здравноосигурителен модел) – една необходима крачка преди да влезе той, където ние ще променим и самата философия на изграждане на Националната здравна карта. Вие чувате, че се води дебат дали това трябва да бъде здравната карта, ние също имаме определени възражения срещу нея, но това се изисква от Закона за лечебните заведения. Когато вкарам новия модел, до един месец, вътре ще има раздел и за промяна на Националната здравна карта като философия. Сега, при действащото законодателство, аз не мога да направя друго. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние ще те подкрепим. Оттук нататък продължавай да я налагаш, да обясняваш, да я свързваш с последващите промени, които трябва да се правят. Ако е било лесно – да са я направили преди нас много. Много правителства са минали и са говорили по тази тема. А и за да съм обективен, ако е било лесно – и предишните наши правителства, другите министри, може и да са го направили и те. Така че продължавай напред и колкото може повече обяснявайте защо това трябва да се случва.

КИРИЛ АНАНИЕВ: Това разбира се е временна мярка и тя е свързана само до приемането на пакет от документи, който аз ще внеса с новия модел.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, и затова излез и го обяснявай, говорете. Аз вчера говорих по тази тема в Пловдив. В болницата много хубави са станали нещата, хората са доволни. Защото аз питам пациентите и сестрите и санитарите, те най са обективни. Но то и с невъоръжено око се вижда – асансьори на по 30 години едвам са вървели, като почнеш от там. Хареса ми. Пътят Асеновград-Пловдив, Горанов, е много напред. На Нанков съм разпоредил да провери днес осветлението на трите кръгови…

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Възложихме го вече.

БОЙКО БОРИСОВ: Няма да го познаете въобще този регион като минете, толкова е променен. Но понеже кръговите са готови – да се осветят, да не направят беля. По един локал, както се разбрахме, за да могат там предприятията и бензиностанциите да си работят. Много хубаво става. И продължението 5 км и 300 м, защото сега околовръстното на Пловдив е като полумесец. Тези 5 километра не му дават да се свърже, за да не влизат в града. Така че и това го направете. Но става добре. Пълно е с багери и трактори, работят хората. Така че, чакат го хората и до октомври трябва да го приключим. Макар че, като гледам и по-рано ще свършат. По „Хемус“ обсъждането добре ли мина?

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Добре мина. Имаше местни активисти, петиция да строим „Хемус“…

БОЙКО БОРИСОВ: Проявете разбиране. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!