Българското народно читалище да бъде вписано в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО, предлагат от Министерството на културата.

Предложението идва два дни след вписването на мартеницата в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството.

Решението за вписване на читалището е на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство. По този начин тази уникална българска институция получава и своето заслужено международно признание. Досието по номинацията е с основен автор д-р Силва Хачерян.

Номинацията за мартеницата, която бе вписана в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството, е мултинационална кандидатура. 

Тя е представена съвместно от България, Румъния, Молдова и Република Македония. От българска страна над досието са работили проф. Албена Георгиева и Милена Любенова от ИЕФЕМ при БАН.

Повече можете да проследите на следния електронен адрес - https://ich.unesco.org/en/BSP/bulgarian-chitalishte-community-cultural-centre-practical-experience-in-safeguarding-the-vitality-of-the-intangible-cultural-heritage-00969