Доколко био са биохраните на българския пазар? Сметната палата откри сериозни пропуски в контрола на този тип продукти - от производството им, до предлагането им в търговската мрежа и в заведенията за хранене.

Експертите отправят критика към Министерството на земеделието и Агенцията по храните, че липсва информация за това колко са обектите, които предлагат биопродукти у нас.

На практика не съществува контрол върху ресторантите и онлайн магазините за биохрани, защото регламент за това няма. 

Заключението е, че всичко това създава предпоставки част от продуктите, които ни се предлагат с етикет "био", всъщност въобще да не отговарят на изискванията за това.