Днес 1 юли 2022 г., в сградата на Съдебната палата се проведе работна среща между Софийска градска прокуратура (СГП), Даниел Фигероа – аташе в офиса на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) в Посолството на САЩ и Стефан Бакалов – началник отдел „Борба с наркотрафика“ в ТД „Митница София“, Агенция „Митници“, съобщиха от СГП.

От страна на СГП присъстваха Илиана Кирилова – административен ръководител на СГП, Божидара Ганева – заместник административен ръководител на СГП, Христо Кръстев - заместник административен ръководител на СГП, Чавдар Пастованов - заместник административен ръководител на СГП и Иван Кучиев – прокурор в СГП.

По време на работната среща бяха обсъдени проблемите с международния трафик на наркотици от Балканския полуостров към Западна Европа и САЩ, методите за превенция и ограничаването мащабите на контрабандата, продажбите и употребата на наркотични вещества.

От двете страни беше изразена готовност за съвместно сътрудничество и взаимодействие.