В Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили една амбициозна цел – въвеждане на пълноценно електронно правосъдие до 2026 година. Необходимостта от електронно правосъдие стана особено осезаема заради пандемията, съобщават БГНЕС.

Това заяви министърът на правосъдието Иван Демерджиев по време на кръгла маса на тема "Предизвикателството "Е-правосъдие" пред органите на съдебната власт", организирана от Националният институт на правосъдието. 

"Електронното правосъдие има своето огромно значение в няколко аспекта - от една страна подобряване на достъпа до правосъдие чрез бързина и ефективност на процеса, от друга - осигуряването на прозрачност, което неминуемо би повлияло на доверието на гражданите и бизнеса в правораздавателната система", обясни правосъдният министър.


Припомняме, че мненията сред магистратите не са еднозначни в подкрепа на въвеждането на електронното правосъдие, като през последната година имаше доста полярни мнения по въпроса. 

"Аз съм съдия, а не "оператор на информационна система" - постановявам съдебни актове и ги предавам на ръка или напечатани, без да ги качвам в ЕИСС. С непреклонност и солидарност в бойкота ще ги накараме да се съобразят с нас и здравия разум!" -  бележка с това съдържание беше окачил на вратата на кабинета си съдия от гражданското отделение на Софийски районен съд .

Кръглата маса проведе под патронажа на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и министъра на правосъдието и пазител на държавния печат Иван Демерджиев. В нея участие взе и заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева. Приветствени думи към участниците отправиха директорът на Националния институт на правосъдието Меглена Тачева и представляващият ВСС Боян Магдалинчев.

Истерия на ПП за овладяване на съдебната система

Министър Демерджиев обърна внимание, че електронното правосъдие играе особено важна роля в политиките, разработени от Европейския съюз.

"В края на миналата година, Европейската комисия предложи набор от мерки, насочени към насърчаване на цифровизацията на правосъдието. Тези мерки включват превръщане на цифровия канал в опция по подразбиране в съдебното сътрудничество в ЕС, създаване и взаимно свързване на регистри и използване на наличните ИТ инструменти за сигурно трансгранично сътрудничество по граждански, търговски и наказателни дела.

Държавите членки обсъждат на заключителен етап предложението за Регламент относно компютъризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства, както и системата e-CODEX."