С  28 гласа - "За", 1 глас "Против" и 7 гласа "Въздържал" се на Общинския Съвет на Благоевград се прие Концепция за развитието на града като Свободна икономическа зона, която бе предложена от проф. Димитър Тадаръков.

По този начин за първи път в България един град гласува за своето развитие 2021-2040 г. Паралелно с това ще се развиват 6 Свободни индустриални зони около Благоевград.

Експерти определят концепцията на проф. Тадаръков като полезна и ефективна.