„През учебната 2010-2011 г. за 48% от първокласниците (значи от родените през 2003 г.) у нас майчиният език не е българският“. Това обяви на 31. 01. 2011 г. в БАН тогавашният министър на образованието Сергей Игнатов.
 
Сегашният министър Красимир Вълчев на 15. 09. 2019 г. обяви, че „между 25-30% от децата, които днес влизат за първи път в класната стая, българският език не е майчин“, пише в „Труд“ проф. Петър Иванов от Центъра са демографска политика.
 
Съпоставянето на данните на двамата министри ме кара да мисля, че вторият министър се заблуждава и ползва неправилно данните на ГРАО за родените през 2012 г. български граждани, за да оповести броя на първокласниците, и твърди, че те били 60 000.
 
А те не са толкова. Ако вземем за пример моя град Русе, има разминаване между данните на ГРАО, според които през 2012 г. са родени 1436 нови граждани там, а след трето класиране записаните първокласници сега са 1003, с 433 по-малко.
 
Записаните са 69,8% от 7-годишните българчета от Русе. Значи около 30% на 16 септември не са в училище по различни причини, но според мен всичките отсъстващи са с майчин език, различен от българския.
 
Следователно, първокласниците не са 60 000, а са само 40 000, с близо 1/3 по-малко от обявените.
 
Ако приемем, че оповестеното от министъра неточно число „25-30 процента“ деца с чужд майчин език се отнасят до тези 40 000 (иначе министърът не би могъл да знае процента, тези 25-30%), то излиза, че от 40 000-те първокласници около 12 000 са циганчета и турчета, на тях българският език им е чужд език (даже и при билингвите).
 
Следователно тези деца, които са етнически българчета в първи клас, са едва 28 000. Това число излиза, и ако ползваме данните на Сергей Игнатов и отчетем бързото нарастване на броя на циганите.
 
А те сега са с около 300 000 повече оттогава (първокласниците от циганския етнос от 2010 г. сега са 16-годишни, много от тях също имат деца). Посочените през 2010 г. 48% за 10 години са станали вече 53%.
 
Следователно етническите българчета в първи клас са 47%. Числото 28 000 е точно 47% от обявените тази година от ГРАО 60 000 седемгодишни български граждани.
 
Изводът е само един: България е пред катастрофа. Изчезваме от белия свят!