Професиите медицинска сестра и учител в България се феминизират поради ниското заплащане. Това е едно от заключенията в края на проявите от националната младежка кампания на Български фонд за жените и 10 неправителствени организации от цялата страна под наслов „Месец на равнопоставеността 6 октомври – 6 ноември”. Данните обобщи Нели Чобанова от Комисията за защита от дискриминацията на пресконференция на тема "Момичета и момчета заедно по пътя към равните възможности”.
&ldquo;Нископлатените професии явно са непривлекателни за мъжете, вероятно поради факта, че според стереотипа в България мъжът е този, който трябва да издържа семейството.&rdquo; обясни Чобанова. Тя добави, че дискриминацията по принцип не е задължително да бъде базирана само на пол; дискриминирането може да бъде конкретно или комплексно поради пол, възраст, семейно положение, увреждане. Най-явното дискриминиране се случва на работното място. <br /> <br /> Според статистиката, цитирана от Стоила Бонгалова, директор на БФЖ, жените не само получават средно 9% по-ниско заплащане от мъжете за същата работа,&nbsp;но и&nbsp;пенсиите на жените над 65-годишна възраст обикновено са с 25% по-ниски. Те са обект и на други форми на дискриминация: постоянно недоверие към професионалните им качества въз основа на пола, негативно отношение към новоомъжените и младите майки, сексуален тормоз. Всички те могат да доведат до &ldquo;доброволно&rdquo; напускане на жената или до неправомерното й освобождаване от работодателя. <br /> <br /> Целта на кампанията на БФЖ е да популяризира дейността на новосформираните в 10 града &bdquo;Младежки клубове по равнопоставеност&rdquo; (за младежи на възраст между 14 и 19 години) и да повиши чувствителността на младите хора и обществото към всяка форма на дискриминация. В клубовете младите хора ще могат да оценят значението на толерантността и взаимното уважение и да надмогнат стереотипните схващания. Ще се научат да защитават своите права и в дългосрочен план да са двигатели на положителни промени на местно равнище. <br /> <b>Миглена Абаджиева, БЛИЦ<br /> <br /> </b><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />