“Темата за домашното насилие е изключително важна; тя касае цялото общество, затова приветствам този проект, тъй като противодействието на престъпността е отговорност както на прокуратурата, така и на академичните организации и на гражданското общество“.

С тези думи главният прокурор на Република България, г-н Иван Гешев се обърна към участниците в откриващото събитие по проекта „Информиране – разследване – защита:

противодействие на насилието срещу жени“, проведено на 14 март 2023г. в Конферентната зала на Националната следствена служба.

Според главния прокурор са необходими усилия за осъществяване на реална съдебна реформа, която да е „в интерес на гражданите“, за да са успешни и превенцията, и противодействието на домашното насилие и насилието, основано на полов признак.

Събитието е първото по проекта, който се осъществява по договор BGJUSTICE-4.002-0011-C01 от 26.10.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Проектът се изпълнява от консорциум, включващ Камарата на следователите в България, фондация Рисърч & Трейнинг Пойнт и Университета в Осло (Норвегия).

В събитието се включиха освен представители на НСлС, и на Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура – София област, представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Министерски съвет, посолства.

В приветствието си към над стоте гости в залата, г-н Гешев подчерта негативната тенденция по увеличаване на престъпленията, свързани с домашно насилие и насилие, основано на полов признак. За 2022 г. има 64 нови случая, в сравнение с 9 за 2021 г.

Положителен е фактът, че все повече граждани се обръщат към институциите за съдействие и това ще гарантира по-успешно противодействие на престъплението.

От своя страна г-н Петко Петков, председател на Камарата на следователите в България, сподели задоволството си от възможността този проект да се осъществи с подкрепата на финансиращата програма и Министерство на правосъдието и подчерта важната роля на такива инициативи за изграждане на експертен капацитет на следствието.

Борбата с насилието над жени е тясно свързана и с други престъпления, като трафик на хора, сексуална и трудова експлоатация. Тези теми продължават да са много актуални и към днешния ден, подчерта в приветствието си и г-н Борислав Сарафов, директор на Национална следствена служба и заместник главен прокурор на Република България.

Според г-н Сарафов, този проект дава възможност да се продължи процеса на обучение и надграждане на уменията на следователите и прокурорите за наказателното преследване на тези престъпления.

Заместник министърът на правосъдието г-жа Мария Павлова също фокусира вниманието върху сътрудничеството между институциите и гражданското общество, заедно с изследователската общност в България и Норвегия, за подобряване на системата на превенция и разследване на домашното насилие.

Тя посочи, че проектът ще има особено значение за информиране по темата и работа с ромските общности, тъй като ангажирането на ромските жени и деца е един от приоритетите на програма „Правосъдие“ и на Норвежкия финансов механизъм за България.

Очаква се проектът, който е с продължителност 18 месеца и ще приключи в края на април 2024 г., да даде възможност на над 120 следователи и прокурори да се включат в обучителни семинари по темата.

Изследователският екип по проекта, ръководен от д-р Н. Янев и проф. Мей-Лен Скилбрей от Универститета в Осло, ще осъществи проучвания, свързани с рисковете и моделите на престъплението, както и на методи за разследване, които ще залегнат и в обучителната програма за следователите.

В рамките на откриващата среща приветствие беше поднесено и от партньорския екип от Университета в Осло, който има над 25-годишен опит в изследванията по темата и подготовката на обучителни курсове. След първоначалното проучване на нуждите на целевите групи ще започне подготовката на методологически и обучителни материали по темата.

Планирани са и две кръгли маси в края на юни и октомври тази година, на които ще се дискутира темата за насилието, основано на полов признак, и с участието на представители на ромски общности и граждански организации.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук