Главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща с Робърт Сингер, председател на Центъра за израелско влияние, член на Управителния съвет на Движението за борба с антисемитизма и бивш главен изпълнителен директор на Световния еврейски конгрес и с ген. Шломи Михаел, с дългогодишна професионална кариера в израелските правоприлагащи органи.

Израелските гости изказаха специални благодарности за активната роля на българската прокуратура за недопускане провеждането в гр. София на антидемократична проява като т.нар. „Луковмарш“.

Сред акцентите в разговора бяха още инициативите на прокуратурата по ограничаване и предотвратяване на престъпленията, породени от омраза. 

Вляво от главния прокурор Иван Гешев е генерал Шломи Михаел, вдясно от главния прокурор е Робърт Сингер.

Срещата между Иван Гешев, Робърт Сингер и ген. Шломи Михаел се проведе в контекста на отбелязването на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи.

Главният прокурор акцентира върху приноса на българските юристи за този достоен акт. Иван Гешев запозна израелските гости с инициативата на Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България за изграждането на паметник на българските юристи, спомогнали за спасяването на българските евреи от Холокоста, който предстои да бъде издигнат в центъра на българската столица.