Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е приела поканата на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да участва в онлайн работна среща във връзка с обсъждането на все още продължаващата процедура за избор на европейски делегирани прокурори от България, пише Правен свят.


На срещата са присъствали двамата ѝ заместници - Данило Чекарели и Андрес Ритер, както и българският представител в Европейската прокуратура - Теодора Георгиева, съобщиха от ВСС.

По време на проведения виртуален разговор с Прокурорската колегия, Лаура Кьовеши на практика е признала, че няма върнати кандидати за европейски делегирани прокурори от България.

От кадровия орган уточняват, че обсъждането е било в духа на „конструктивния диалог, с акцент върху текущото състояние на процедурата по подбор на европейски делегирани прокурори и следващите стъпки от нея“. 

Европейският главен прокурор е пояснила, че назначаването на европейски делегиран прокурор е прерогатив на Колегиума на Европейската прокуратура, като е уверила, че отношението на институцията към българските магистрати е равнопоставено с това към тези от всички останали държави членки.

Кьовеши е посочила, че Европейската прокуратура извършва задълбочена оценка на критериите за допустимост и съответния професионален опит и квалификация на всички кандидати, определени от националните органи, не само за тези от българска страна.

Наред с това, европейският главен прокурор е отбелязала, че при оценката на кандидатите за европейски делегирани прокурори, предложени от държавите членки, Европейската прокуратура винаги разглежда кумулативно всички критерии, определени в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Членовете на Прокурорската колегия от своя страна са разяснили, че посочените кандидати напълно отговарят на кумулативните изисквания и са направили всичко възможно, за да не съществуват дискриминационни критерии за участие в процедурата.

Коментирани са били и особеностите на българската съдебна система и по-специално специфичната роля и правомощия на следователите, както и разделението на компетенциите между районните и окръжните прокуратури.

Европейският главен прокурор е благодарила за подробните разяснения, от страна на Прокурорската колегия и е уверила, че предоставените документи ще бъдат внимателно и обективно разгледани.

Тя е поясни, че в Европейската прокуратура е създадена работна група за разглеждане на всички документи, предоставени във връзка с кандидатите от държавите-членки: автобиография; актуална кадрова справка; служебна бележка, удостоверяваща стажа по чл. 4, т. 4 от Правилата; копие от документи, удостоверяващи владеенето на английски език; мотивационно писмо и други документи по преценка на кандидатите. 

Тази работна група подпомага европейския главен прокурор при нейната оценка за съответствието на кандидатите с критериите за допустимост и професионалната квалификация и разполага с възможността да покани кандидатите за интервю.

Членовете на Прокурорската колегия и Кьовеши са се ангажирали да продължат конструктивния диалог в интерес на българските граждани.