Всеки български гражданин вече може да провери дали името и подписа му не са използвани неправомерно при регистрациите на партиите, коалициите и независимите кандидати в Централната избирателна комисия.
За целта ЦИК публикува на страницата си регистър, в който желаещите могат, попълвайки ЕГН-то си, да видят дали не фигурират в нечий партиен списък, без самите те да знаят. <a target="_blank" href="https://www.cik.bg/reg_podpiski"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">Направете своята проверка тук.<br /> </span></a><br /> ЦИК вече заличи регистрациите на три партии заради фалшифициране на представените подписи. Това са Българска демократична общност, Партия на Българските комунисти и Национал-демократичната партия с лидери.<br />