Президентът Георги Първанов подписа указ за обнародване на промените в Закона за електронните съобщения. Той обаче разкритикува регламентираните с тях ограничения на достъпа на МВР до данните от мрежата, така и за разширените правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), които ще дадат възможност на комисията да издава аналогови лицензии по своя преценка. Позицията на държавния глава беше разпространена от прессекретариата му.
Държавният глава смята, че използването на данните по чл. 251 от ЗЕС трябва да се осъществява при точно изпълнение на изискванията на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи. Тези данни трябва да бъдат достъпни за разследването, разкриването и преследването на сериозни престъпления. Това понятие е с по-широко съдържание от понятието „тежки престъпления”, за които е ограничено приложното поле на закона. Ограниченията за използване на данните само за разкриване и предотвратяване на тежки престъпления ще затруднят борбата с престъпления като сводничество, разпространение на детска порнография и други, които не са тежки според българското законодателство, но са груби посегателства срещу правата на личността. Освен това затруднения ще създаде и усложнената процедура по използване на тези данни, дори когато става въпрос за разкриване и предотвратяване на тежки престъпления, се казва в съобщението.

Разбираеми са опасенията от неправомерното съхраняване и използване на такива данни и е категорично необходимо това да става в строгите рамки, установени в закона. Възприемането на крайни решения, обаче, с които тези данни не могат адекватно и бързо да бъдат използвани в борбата с престъпността, също е неприемливо. Еднакво неоправдано е както абсолютизирането на правата на отделната личност за сметка на обществения интерес, така и неправомерното засягане на нейните права.

Според президента законът трябва да създава по-балансиран режим, който да защитава правата на лицата от неправомерно използване на информация, свързана с тях, но и да дава ефективни средства за борбата с престъпността.

Прави впечатление също, че с разпоредбата на § 77 от приетия закон се предоставя възможност на Комисията за регулиране на съобщенията да издава разрешения за аналогово наземно телевизионно разпръскване и да приеме правилата, по които те се издават. Президентът не е убеден в правилността на това решение на Народното събрание, защото така СЕМ няма да има възможност да контролира съдържанието на операторите, които ще излъчват въз основа на издаденото от КРС разрешение, тъй като контролът на лицензираните и регистрирани оператори е различен. Държавният глава смята, че този въпрос трябва да бъде уреден със закон.

Въпроси поражда и предвиденият параграф 5в - за отнемане на разрешението за ползване на аналогови честоти, когато те са необходими за реализиране на съответния етап от изграждането на цифрова електронна съобщителна мрежа. Според президента трябва да бъдат предвидении съответни законови механизми за гарантиране и защита правата на операторите в този случай.

Освен всичко друго, приетият закон представлява пореден опит за дистанциране на президентската институция от вземането на важни решения в областта на електронните съобщения, към които тя досега имаше отношение, съобщават още от прессекретариата на държавния глава. /БЛИЦ