Съюзът на ветеринарите в България излезе с остра позиция по повод неоснователните атаки по адрес на Агенцията по безопасност на храните. Предлагаме ви становището без редакторска намеса:
Темата за проявено насилие над животни и мерките, които държавните органи предприемат, за да ги санкционират и ограничат, е една от най-чувствителните в медийното пространство. Всяка ситуация с малтретирано животно предизвиква вълна от емоционални дискусии и се превръща в добра среда за спекулации и некомпетентни изказвания, зад които често прозират и други интереси.

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) съществува с една цел - да осигури на потребителите безопасна храна. Хуманното отношение към животните и контролът по спазване изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност са само част от дейностите, които Агенцията извършва, за да гарантира безопасността на хранителните продукти от животински произход. В широкия обхват на дейности на Агенцията попадат както здравеопазването на животните, така и опазване здравето на растенията.

Контролът върху безопасността на храните не е еднократен акт, а процес, в основата на който стои профилактиката, ограничаването и ликвидирането на възникнали огнища на заболявания по животните. Наличието и борбата с тези заболявания е от съществено значение както за безопасността на храните, така и за човешкото здраве, тъй като много от тях са зоонози (зооантропонози), т.е. предават се и на човека.
Обществените нагласи напоследък са насочени срещу радикалните мерки, които БАБХ прилага при превенцията срещу зоонозите. Най-скорошният казус с евтаназираните кончета и кучета предизвика сериозна вълна от недоволство, както сред неправителствените организации, така и сред обикновените граждани. Тези животни бяха заловени при рутинна полицейска проверка в края на миналата година. Без документи за произход, без документи за извършен клиничен преглед, без изяснен здравен статус, без паспорти. МВР сезира БАБХ и БАБХ предприе необходимите, законоустановени действия.
Хората трябва да разберат, че всеки може да излезе пред медиите и да каже, че животните са негови и че ги е спасил от плен. Именно документите, които са изискали служителите на БАБХ, са доказателството за принадлежност и свидетелство, че животните са клинично здрави и безопасни. Такива документи не са представени.

Това, което трябва да бъде изяснено на обществото, е, че именно нерегламентираният транспорт на животни с неизяснен здравен статус е основен механизъм за навлизане и разпространение на заболявания в страната. Законът важи за всяко животно без документи (съответно без клиничен преглед от ветеринарен лекар), независимо дали е прасе, кокошка, куче или пони. Такова животно се счита за потенциално болно и опасно за другите животни и за човека. Целта на БАБХ е да не допуска възникване и разпространение на заболявания по животните. От една страна - защото те нанасят значителни материални и нематериални щети на животновъдството, а от друга - защото немалка част от тях се пренасят и върху човека.
Тук няма място за емоционални залитания.

Само през изминалата 2016 година на територията на България се установиха огнища на  високопатогенна инфлуенца по птиците (птичи грип), салмонелоза и псевдочума по птиците, антракс по преживните и заразен нодуларен дерматит. Повечето от тези заболявания са опасни и за човека, а борбата с тях нанесе огромни материални и нематериални щети на родното животновъдство. БАБХ изцяло пое отговорността и всички негативни последствия от борбата и ликвидирането на тези заболявания.

Съжалението и гневът, които изпитаха хората след евтаназирането на кончетата и кучетата, не са по-силни от съжалението и гнева, които изпитва обикновен български фермер, който знае имената на всичките си 50 крави и които се налага да бъдат евтаназирани и загробени пред очите му, защото на територията на страната е избухнало поредното заболяване, внесено в следствие на нерегламентиран транспорт на животни.
БАБХ не е емоционален отдушник, а контролен орган. Законите са основата на този контрол.
Случаят с кончетата в Софийска област не е прецедент и не трябва да се представя на обществото като такъв. БАБХ прилага тези законови мерки всеки път, когато установи незаконен транспорт на животни между населени места на територията на страната.
Не е редно всеки път да се оправдаваме, че сме спазили закона.

Наричат ни убийци. Но не ние отрязахме краката на кучето Мима и не ние публикувахме в социалните мрежи снимката на питбула с отрязаните уши. Не ние одираме живи животни, за да свалим ценните им кожи по-лесно. Хората трябва да знаят, че ние също обичаме и уважаваме животните. Ние също осъждаме проявите на жестокост над животни и не смятаме за нормални хората, които са проявили безпричинна жестокост над живо същество. Просто не винаги извършителите на тези деяния могат да бъдат разкрити и санкционирани.
В Агенцията ежедневно постъпват сигнали и жалби за проявена жестокост към домашни или безстопанствени животни. Само в Централно управление за 2016 година те са над 100 бр. БАБХ и поделенията й правят и невъзможното, за да извършат проверка по всеки сигнал за прояви на нехуманно отношение към животните. Голяма част от тези сигнали са анонимни, за деяния в минал период и от неизвестни извършители. При постъпване на такъв сигнал невинаги е възможно да се предприемат необходимите действия и виновните лица да бъдат адекватно санкционирани.

Реакциите при несправяне или при неудовлетворяващи обществото действия от страна на Агенцията биват последвани от искания за оставки, призиви за саморазправа и родови проклятия срещу служителите, които са изпълнили задълженията си и са наложили законоустановени мерки за справяне с дадена ситуация. Твърде често тези природозащитници се изправят срещу насилието над животни с призиви за насилие над хора, а не с конкретни предложения за законодателни промени, които да бъдат както в защита на животните, така и в полза на обществото.
БАБХ носи отговорност за всеки един случай на избухнало заболяване или възникнал хранителен инцидент. Носи отговорност дори за случаи, които не попадат в сферата на нейните компетенции. Редно е обаче да се дава по-широка медийна изява и в случаите, когато Агенцията е изпълнила своите задължения и по този начин е предотвратила вредни и дори фатални последствия за здравето на животните и хората. А тези случаи не са никак малко.