Нов двугодишен проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие стартира Българска фондация за биоразнообразие /БФБ/, като средствата, на стойност 519 780 евро са осигурени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Проектът ще се изпълнява от БФБ в партньорство с Дирекцията на ПП &bdquo;Странджа&rdquo;, Българския национален комитет по програмата &bdquo;Човек и биосфера&rdquo; на ЮНЕСКО и Департамента за управление на природата към Норвежкото министерство на околната среда. <br /> Норвежкият партньор ще подкрепи развитието на местните общности, образователните дейности и обученията, обмяната на опит в сферата на опазването на природата и особено в управлението на реките и горите. Друга важна сфера на сътрудничеството ще бъде въвличането на заинтересованите страни, развитие на зелен бизнес в полза на природата, маркетинг и реклама на сертифицирани продукти, както и създаване на нов туристически продукт, целящ привличане на норвежки туристи. <br /> <br /> В рамките на проекта ще бъде създадена и база данни и система за мониторинг на биоразнообразието и социално-икономическите характеристики на региона. В Странджа ще бъде създаден и биосферен парк, в съответствие с ангажиментите на България пред ЮНЕСКО.<br /> <br /> Като цяло идеята на проекта е промяна на отношението на местните в посока на устойчивото развитие и екологично ползване на планината, като особено важно е хората да се убедят в дългосрочните ползи в една добре управлявана защитена територия. <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ</b>