Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде името на програмата за регионално развитие 2014-2020 г. Това каза днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие”, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Избраният слоган е &bdquo;За едно по-добро място за живеене&ldquo;, допълни тя. Ръководителят на отдел &bdquo;България&ldquo; в Генерална дирекция &bdquo;Регионална политика&ldquo; на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете като голям успех за страната ни, че тя е една от четирите без спрени средства от европейските фондове. Той отбеляза повишеното качество в изпълнението на проектите, но препоръча да продължи работата по подобряване на административния капацитет, особено на бенефициентите. <br /> <br /> Според него предварителната подготовка на интегрирани проекти, които ще се изпълняват през периода 2014-2020 г. е добра концепция, която ще донесе положителни резултати.<br /> <br /> Към 15 ноември 2012 г. са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,822 млрд.лв. или 90,12% от бюджета на ОПРР (3,131 млрд.лв.), беше отчетено на днешното заседание. С тях се финансират 984 договора. Разплатените средства по тях са общо 1,045 млрд. лв.<br /> <br /> Инициативи, които се реализират успешно през този период, са проектите за интегриран градски транспорт, рехабилитация на пътища, деинституционализация, осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи и енергийна ефективност в жилищни сгради, отчете министър Павлова. Това ни дава основание да преговаряме за финансиране на такива дейности и през периода 2014-2020 г., допълни тя. <br /> <br /> Като успешна определи и инициативата JESSICA, която се финансира чрез принципа на финансовия инженеринг. Той ще бъде един от ключовите механизми за разпределяне средства през новия програмен период, каза още регионалният министър.<br /> Според нея предизвикателство за нас продължава да бъде разплащането. Тя призова за по-голяма активност в работата по проектите, за да няма такива, които не могат да се изпълнят и да се наложи да връщаме пари на Европейския съюз.<br />