В редакцията на БЛИЦ се получи писмо от бившия служител на Община Дулово Красимир Йоргов, който е работел там като финансов контрольор. То е по повод публикацията на медията ни, свързана констатираните от АДФИ нарушения в общината. БЛИЦ се свърза на посочените телефони с автора на писмото, в което той сигнализира за други скандални финансови врътки и нередности в Община Дулово. Пред наш репортер Красимир Йоргов потвърди, че именно той е изпратил собственоръчно подписаното от него писмо до нашата редакция.
„Както съм описал, прочетох материала за констатациите на АДФИ и реших като бивш финансов контрольор, отлично запознат със ситуацията в Община Дулово, да взема отношение. Стоя зад всяка една дума и твърдение в това писмо!“, заяви Красимир Йоргов.

БЛИЦ публикува писмото на бившия вече служител на Община Дулово в чистия му вид:

 
„Уважаема редакция ,

Прочетох във Вашето издание материал за финансови нарушения извършени в Община Дулово и констатирани от АДФИ. По този повод реших да Ви пиша и аз.

Аз съм бивш служител на община Дулово- финансов контрольор. Като такъв многократно съм сигнализирал кмета на община Дулово за финансови нарушения, но отговор нямаше.

На 25.01.2016г подадох поредното становище до кмета на община Дулово за злоупотреби  извършвани от общински служители. В какво се състояха нарушенията? Закупувани са резервни части и консумативи за служебни автомобили и десет училищни автобуса на завишени цени, както и фактуриране на фиктивни ремонти на посочените автомобили и автобуси. На 09.03.2016г написах нова докладна записка до кмета на община Дулово по същия повод. Резултат по отношение на нарушенията няма и до днес от страна на кмета на общината, но по отношение на мен реакцията му е повече  от очевидна. На 15.04.2016г кмета на община Дулово прекрати трудовия ми договор считано от 18.04.2016г.

Спечелих делото срещу общината за моето уволнение, но не се върнах на работа, защото срещу мен беше създадена враждебна атмосфера.

Подадох  сигнал до прокуратурата за извършени финансови нарушения във връзка с изплащане на недължим суми от община Дулово към няколко  фирми свързани с едно и също лице.

На 08.05.2008г Община Дулово сключва договори с фирми за изготвяне на проекти, с които общината да кандидатства по европейски програми- „Инвестиционно проектиране“ ЕООД Шумен, ДЗЗД „Пътпроект инженеринг“, „Геоинженеринг“ ООД, ЕТ „Диян Златев“  и други. В тези договори са  заложени клаузи, които определят заплащането от общината към тези фирми да бъде извършено при условие, че тези проекти бъдат одобрени и финансирани.  Общината  трябваше да извърши плащане единствено и само  с пари, които ще получи по самите проекти. До тук нищо лошо – интереса на общината е защитен, ще се заплаща изработката на проектите, но само ако те бъдат одобрени за финансиране с европейски средства и такива от републиканския бюджет. Тези проекти обаче не получиха нито европейско финансиране, нито финансиране от републиканския бюджет и за това не бяха изплатени суми на фирмите, които са ги изготвили. Изминаха повече от пет години от изготвянето на проектите и нито една фирма не потърси заплащане от страна на община Дулово, защото фирмите много добре знаеха, че след като тези проекти не са получили финансиране, то съгласно сключените договори на тях не им се дължат никакви пари за изработката на проектите.

Изведнъж на 20.05.2013г Община Дулово сключва споразумения с някои от въпросните фирми и извършва заплащането към фирмите с пари от бюджета на Община Дулово. Тези споразумения са сключени след повече от 5 години от датата, на която са сключени договорите. Изплатената сума от Община Дулово е в големи размери –над 150 000лв. 

Община Дулово е извършила тези недължими от нея плащания без одобрението на ОбС Дулово. Според мен това са сериозни финансови нарушения.  В сигнала си до прокуратурата поисках да бъде проверено законно ли община Дулово е заплатила тези огромни суми на цитираните фирми.

Какво направи прокуратурата? Установи, че община Дулово не е получила по тези проекти  финансиране нито от европейски средства, нито от републиканския бюджет. Установи, че община Дулово е заплатила наистина огромни суми на посочените фирми, за изработване на тези проекти, въпреки, че по договор общината не дължи нищо, в случай, че не се получи финансиране .  Установи и че няма решение на ОбС Дулово за тези плащания, които община Дулово е направила. Но въпреки това прокуратурата прецени, че няма престъпления. Според прокуратурата община Дулово е заплатила толкова, колкото е посочено в договорите за изработка на проектите. Но тук въпросът е не колко е заплатила община Дулово, а дали го е направила законно. По отношение на законността на тези заплащания прокуратурата и до днес мълчи. Прокуратурата мълчи за законността на посочените плащания, защото ако проговори трябва да повдига обвинения. И за да защити напълно неправомерно изразходваните общински средства прокуратурата  ми пояснява чрез свое тълкуване на ЗМСМА, че кметът на общината има право да изразходва общински средства. Да, той има това право, но има и задължение това да бъде законно.

Важен въпрос е комуникацията между въпросните фирми и община Дулово. Прокуратурата не споменава нищо за такава. Тогава възниква естествения въпрос кой е решил да бъдат изплатени тези огромни средства, които община Дулово не дължи? Ако въпросните фирми не са търсили тези пари, а те не се имали основание да ги търсят и за това не са ги търсили, то е вероятно някой високостоящ фактор в община Дулово да е решил, че може да се направи тази врътка с общинските финанси. Така едни фирми, които са свързани с едно лице са получили пари, които не се дължат от община Дулово. И  тези пари представляват огромна сума.  Естествено е да се запитаме защо този високостоящ фактор в община Дулово ще обогати едно лице и няколко фирми? Ето този на този въпрос прокуратурата  е трябвало да намери отговор. Дори прокуратурата е можела да стигне още по-далеч. Можела е да провери дали пък този високостоящ фактор в община Дулово не е повишил благосъстоянието си повече от допустимото по закон. Но това явно не вълнува прокуратурата.

За тези врътки с общински пари съм писал и сигнал до г-н Бойко Борисов. Отговор получавам от чиновници. Дали обаче г-н Борисов щеше да подкрепи настоящия кмет за нов мандат ако му бяха известни финансовите нарушения в община Дулово извършени при управлението на Юксел Ахмед? Навярно не.

Днес след като и АДФИ констатира финансови нарушения в община Дулово искам да попитам досегашния кмет на община Дулово Юксел Ахмед:

Г-н Кмете, когато Ви сигнализирах за финансови нарушения в община Дулово Вие  ме уволнихте. Сега доволен ли сте, когато АДФИ констатира такива? Кой ще възстанови тези средства на община Дулово? Ако имате възможност да управлявате още един мандат община Дулово, ще продължат ли тези лоши практики на злоупотреба с общински финанси?

Г-н Кмете, Вие знаете много добре, че служители в общинското дружество в ликвидация „Общински гори“ имат да получават сериозна сума неполучени заплати. Като сума те са много по-малък размер от тези, които са изплатени на посочените по-горе фирми и тези, които са присвоени от общински служители от отдел Образование. Защо не изплатихте заплатите на тези хора, на които общинското дружество дължи законни пари за трудови възнаграждения, а вместо това изплащате пари на фирми, които община Дулово не дължи и допускате общински служители да присвояват общински средства в големи размери? Това ли е европейска политика?“
 

 
Редно е да се посочи, че по повод сигнала на Красимир Йоргов прокуратурата в Силистра е извършила проверка със следните заключения:

Също така е редно, при наличието на конкретни твърдения от страна на Красимир Йоргов, да се поставят някои въпроси към кмета на Община Дулово д-р Юксел Ахмед и неговия заместник г-н Юксел Исмаил. Редакцията на БЛИЦ изпраща по официален ред следните въпроси до управниците на Община Дулово с надеждата те да отговорят на тях, съответно – да вземат отношение по твърденията на бившия служител Красимир Йоргов, и ситуaцията да се изясни:
 
Въпроси към д-р Юксел Ахмед:

1. Как разбрахте, че Община Дулово има задължения към въпросните фирми? Има ли писмени документи, които да удостоверяват претенциите на фирмите към Община Дулово? Ако има, какви са те?
 
2. Кое Ви накара да платите на въпросните фирми, след като според бившия финансов контрольор Красимир Йоргов, в договорите е изрично посочено, че суми се заплащат единствено и само при условие, че се получи финансиране за тяхното изпълнение? Вярно ли е твърдението, че тези проекти не са получили финансиране, а общината въпреки това е направила плащанията?
 
3. Защо предишните двама кметове на Община Дулово не са заплатили на въпросните фирми за изработката на проектите? Произтича ли това от клаузата в договорите, че за изработката им се заплаща само и единствено при условие, че проектът получи финансиране?
 
4. Извършено ли е плащането в нарушения на договорите? И извършено ли е плащането в период след изтичане на погасителната давност за задължения –след изтичането на 5- годишен срок?
 
5. Вярно ли е, че няма решение на Обс Дулово за изплащане на задължения към въпросните фирми? Как ще коментирате твърдението на г-н Красимир Йоргов, че сте спестили на общинските съветници възможността да се запознаят с договорите?
 
 
Въпроси към г-н Юксел Исмаил:
 
1. Като заместник-кмет на Община Дулово по времето когато са сключвани договорите за изработка на проекти, не знаехте ли, че в тези договори има клауза, която защитава интереса на Община Дулово така, че ако не се получи финансиране на проектите, общината не дължи плащания към въпросните фирми, изработили проектите?
 
2. Познавате ли лично представители на въпросните фирми и ако да – в какви отношения сте с тях?
 
3. Как възникна въпросът за плащанията към въпросните фирми?
 
Орлин ФИЛИПОВСКИ, БЛИЦ