Днес беше даден официалният старт на ремонтните дейности по “Интегриран воден проект за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”. Проектът е на стойност 58 898 776, 31 лв. и е одобрен и финансиран от Оперативна програма „Околна среда”. По-голямата част от парите са осигурени от Кохезионния фонд, около 11 млн. са национално съфинансиране, а община Раковски, която ще се ползва от проекта, ще осигури малко над 3 млн. лв.
Символична първа копка направиха кметът на Община Раковски Иван Антонов, началникът на отдел &ldquo;Мониторинг и докладване&ldquo; към ОП &ldquo;Околна среда&ldquo; в МОСВ Спиридон Александров и областният управител на Пловдив Здравко Димитров.<br /> <br /> Обединение &ldquo;ГБС Раковски 2012&ldquo; ще извършва ремонтните и строително-монтажните дейности по ключовия за града проект, като задължението на компанията е да приключи до края на 2014 г.<br /> <br /> Проектът предвижда да се изградят частично главни колектори и да се инвестира в пречиствателна станция (ПСОВ) за нуждите на над 17 000 жители. Близо 73 км новоизградена канализационна мрежа за нуждите на близо 14 744 жители, реконструирана канализационна мрежа от 1 км (295 жители) и рехабилитирана водоснабдителна мрежа с дължина близо 78 км за нуждите на 15 039 жители са също сред основните индикатори по изпълнението на проекта.<br /> <br /> &bdquo;Това е най-мащабният проект в историята на град Раковски, който ще промени живота на всички жители и ще превърне град Раковски в един модерен европейски град. С приключването на този воден проект община Раковски ще ликвидира ползването на септични ями от страна на домакинствата, което създава сериозна опасност от замърсяване на подпочвените води. Благодаря на правителството и на всички институции за подкрепата, защото без сътрудничеството на изпълнителната и местната власт този проект нямаше да бъде възможен&ldquo;, каза кметът.<br /> <br /> От своя страна представителят на Министерството на околната среда и водите похвали кмета на общината за добре и бързо свършената работа. Според Александров, в следващите 40 години няма да се налага ремонт на водопреносната и канализационната мрежа в града.<br /> <br /> Основната цел на проекта е модернизиране на инфраструктурата за питейни води, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, както и съхраняване на национален ресурс в град Раковски.<br /> <br /> Очаква се проектът да бъде реализиран до 9 април 2015 година.<br /> &nbsp;