Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев подкастри сам дърветаТА край пътя под Летния театър в местния парк "Стратеш". 56-годишният социалист се трудеше със собствената си бензинова резачка под изцъклилото се от горещина небе, а подир него падаха на наръчи клони с дебелината на водопроводни тръби.
Заедно с Казанджиев се потяха и близо 50-ина негови служители, излязли доброволно да почистят от всевъзможни боклуци ливадите около т.нар. езеро в парка.&nbsp;Според очевидци 7 камиончета с отпадъчна листна маса успял да напълни кметът на Ловеч.&nbsp;<br /> <br /> &quot;Железен е. Само професионален дърводобивник може да издържи на темпото му над два часа без почивка да вършее с резачката. Впрочем, той е кореняк балканджия и това обяснява издръжливостта му&quot;, свидетелстваха очевидци.<br /> <strong><br /> Гергана ДИМИТРОВА, БЛИЦ</strong>&nbsp;