Кметът на община Троян Донка Михайлова забрани предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг автомати, разположени на открито, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение.


Това съобщават от общинската администрация.

В заповедта на кмета се посочва още, че се забранява и работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени общинска и частна собственост.

Собствениците се задължават да ограничат достъпа до тях.

Вендинг автомати, разположени на закрито /в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др./ могат да работят, като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

В документа се посочва още, че на вендинг автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват принудително.

Според кметската заповед ръководителите на банкови клонове стриктно трябва да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите
.