Апелативен съд – Бургас за втори път потвърди присъдата на Ямболския окръжен съд от 14.11.2011 г., с която кметът на община Ямбол Георги Славов е признат за виновен в престъпление по служба, съобщиха от институцията.
Според обвинението от 2008 г. до март 2010 г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение и с цел да набави облага за &bdquo;Диана Комерс І&rdquo; ЕООД &ndash; гр. Ямбол, в размер на 2, 024 млн. лева, Славов е нарушил служебните си задължение и превишил властта и правата. Той е причинил вреди на общинския бюджет в посочения размер, смята прокуратурата.<br /> <br /> Той е осъден на лишаване от свобода за срок от три години и осем месеца, както и на &bdquo;лишаване от право да заема длъжност кмет на община&rdquo;. Със същата присъда подсъдимият е признат за невинен по обвинението за &bdquo;особено тежък случай&ldquo; по чл. 282, ал. 3 от НК .<br /> <br /> Според Апелативния съд събраните в хода на досъдебното и съдебно производство материали по делото, обосновано Окръжен съд &ndash; Ямбол е направил извод за извършено от Славов престъпление по служба.<br /> <br /> &bdquo;След направен задълбочен анализ на доказателствата, с нужната конкретика за време, място, механизъм на осъществяване, вредоносен резултат и субективно отражение на всички обективни дадености в съзнанието на подсъдимия, решаващият съд обосновано е приел, че обвинението е доказано по един безспорен и категоричен начин&rdquo;, посочва решението на въззивния съд.<br /> <br /> Той приема, че проведената от общината процедура по Закона за обществените поръчки е формална дори фиктивна, тъй като е осъществена след като кметът вече е възложил на фирмата &bdquo;Диана Комерс 1&rdquo; ЕООД да извърши строителството и са договорени параметрите на договора.<br /> <br /> Апелативен съд &ndash; Бургас намира за законосъобразно заключението на Ямболския окръжен съд, че подсъдимият е допуснал грубо нарушение на Закона за общинските бюджети, тъй като в момента на сключване на договора общината не е разполагала с бюджетни средства за обезпечаване на това задължение.<br /> <br /> &bdquo;Отсъствието на бюджетна обезпеченост на проекта, липсата на финансова рамка, зададена от общината - възложител, след задълбочено проучаване и анализ на необходимото количество работа и неговото икономически обосновано остойностяване, така че да бъде търсена и получена оптималната и икономически изгодна за възложителя цена, е обусловило изпълнението на обекта да бъде извършено при финансови условия, обременяващи и неизгодни за общината, респективно необосновано завишени и облагодетелстващи изпълнителя&rdquo;, коментира Апелативен съд - Бургас. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />