Екстремно ниските температури доведоха до ръст на електропотреблението и в пиковите часове на 9 януари 2017 г. товарът на електроенергийната система надхвърли 7 600 MW. Това отчетоха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 
Прогнозата на Централно диспечерско управление за днес, когато се очаква да бъде най-студеният ден за периода със средно дневни температури от -12 градуса, е товарът в 19 час да достигне 7 729 MW. 

От ЕСО обясниха и защо се е наложи да поискат ток от Румъния. Това е станало на 8 януари заради очакваното увеличение на потреблението. 

"В унисон с обичайната практика, ЕСО се обръща към румънския системен оператор Транселектрика за аварийна помощ. Това е една от специфичните форми на взаимодействие между системните оператори при прогнозирана нарушена адекватност на ЕЕС. Аварийната помощ не е задължителна и тя се дава само, когато съответният оператор има такива резерви и възможности", обясняват от ЕСО. 

Оттам уточниха още, че за последен път България дава аварийна помощ на Румъния и Транселектрика на 06.11.2014 г. С тримесечно предизвестие румънският оператор Транселектрика едностранно прекратява действащото споразумение за аварийна помощ между двете страни. 

Независимо от отказа на румънския оператор за предоставяне на поисканата помощ, българската електроенергийна система успешно покрива рекордното натоварване.