Тристранният съвет за сътрудничество между правителство, работодатели и синдикати, отхвърли идеята на депутати за прехвърляне на първите три дни болнични от работодателите към държавата.

Срещу проекта се обявиха от правителството и синдикатите. Работодателите подкрепиха текстовете със забележка.

Според изчисленията на Министерството на финансите новата мярка ще отвори дупка в бюджета от 200 млн. лева, която не отговаря за бюджетните прогнози за следващите три години. Срещу мярката се обяви и Министерството на труда и социалната политика.

Работодателите настояват болничните да се плащат изцяло от държавата, защото не разполагат с инструмент за контрол, което води до злоупотреби, сигнализира бизнесът.

Основният аргумент на синдикатите да отхвърлят идеята е, че тя ще е за сметка на данъкоплатците и ще доведе до вдигане на осигурителните вноски, за да си компенсира дупката в НОИ.

През миналата година изплатените болнични възлизат на близо 800 млн. лева. Отменените болнични са 10 000.

Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи законопроект за промяна на Кодекса на труда на "Воля", с който се предлага майките с деца до 18-годишна възраст да имат право на допълнително - за всяко дете, на един работен ден платен годишен отпуск за всяка календарна година.

Синдикалните организации заявиха подкрепа, БТПП принципно подкрепи предложението, а останалите работодателски организации и МТСП се въздържаха от подкрепа, като имат принципни съображения, обобщи председателят на НСТС вицепремиерът Марияна Николова след заседанието на съвета.

В мотивите за предложението за промяна се отбелязва, че в Кодекса на труда е уредена възможността чрез колективен трудов договор да бъде договорен допълнителен платен отпуск за всяка работничка с едно или повече деца, но със законодателната промяна се въвежда задължителен такъв ден. Така промяната ще засегне всички майки, а не само тези, които са страна по колективен трудов договор, пишат вносителите.

МТСП не подкрепи законопроекта с аргументите, че през юли беше публикувана директива на ЕК за равновесие между личния и професионалния живот, която трябва да бъде въведена в националното законодателство в рамките на тригодишен период, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Той припомни, че в тази директива една от мерките е въвеждането на родителски отпуск за отглеждане на деца до 8-годишна възраст, като българското законодателство трябва да бъде внимателно синхронизирано с директивата.

Другият аргумент, с който министерството не подкрепя законопроекта, е, че нарушава основен принцип на законодателството - равнопоставеност на всички осигурени, като предвижда този допълнителен отпуск само за майките.

КНСБ изразява принципна подкрепа за този подход и смята, че това е в контекста на директивата на ЕС за съвместяване на личния и професионалния живот, каза Ася Гонева от синдиката. От КНСБ предлагат тази възможност да бъде разширена и по отношение на бащите.

Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" посочи, че от синдиката подкрепят предложението, защото трябва да се насърчават всички мерки с демографски положителен ефект.

Същевременно обаче от Конфедерацията отбелязват, че към момента няма дискриминация за майките, които не се ползват от договореностите по колективни трудови договори, тъй като всеки един работник в страната би могъл или да се присъедини към съществуващ КТД, или да организира синдикат на работното си място и да инициира преговори за КТД за допълнителен платен отпуск.

От АИКБ смятат, че възможностите, които дава колективното трудово договаряне, не изключва възможността работничките да договарят с работодателите си увеличен размер на платения годишен отпуск за една или друга цел.

Мотив за неподкрепата е и липсата на финансови разчети - как тези допълнителни дни отпуск ще се отразят на икономиката.