Финансовото министерство предлага въвеждането на финансови стимули за лица, които подадат сигнал за укриване на данъци.

Информацията трябва да съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества.

Предлага се размерът на възнаграждението да е 10 на сто от допълнителните приходи за бюджета, събрани поради разкритията.

Защита

Също така лицето, подало информацията подлежи на защита по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. 

Идеята на Асен Василев не е нова, като такава имаше и миналата година, когато той бе министър. До официално предложение като сега обаче така и не се стигна заради падането на кабинета „Петков“.

В своите мотиви финансовото министерство посочва, че укриването и избягването на плащането на данъци и осигуровки е проблем на всички развити икономики. От ведомството смятат, че този проблем е „особено значим“ за България, където „събираемостта на тези публични вземания все още „не е на необходимите нива“ и следва да се използват „всички позволени от закона средства, за да се обезпечи събирането им“.

Доклад

В доклада си министерството цитира данни и анализи на НАП, според които укритите данъци и осигуровки в България са около 2 – 2.2 млрд. лв.

Според данни от НАП ежегодно при тях постъпват над 5000 сигнала за укрити доходи, от които се назначават около 100-120 ревизии и проверки. От тях се постига допълнителна доходност от около 700 хил. лв. за бюджета.

Условията, на които подадената от гражданите информация, трябва да отговаря, за „наградата“, включват конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на приходната агенция. Сумата, за която се подаде сигнала, трябва да бъде и над 3000 лв.

Предвижда се и глоба между 500 и 1000 лв. за трикратно подаване на невярна информация с цел да се избегне целенасочено злепоставяне.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук