Точно в 9:00 ч. започна тазгодишният кандидатстудентски изпит по Български език и литература в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.

Преди началото му бъдещите студенти бяха приветствани в СУ от доц. Бойко Пенчев, който е декан на факултета по славянски филологии и от доц. Петя Христова – председател на изпитната комисия.

Студентите получиха подробен инструктаж, след което бяха поканени да изтеглят тема за изпита и вариант на тестовия формат. Кандидат-студентката Яна Митева изтегли темата за есето: “Човек е толкова нещастен, за колкото се мисли!” от Сенека. За теста бе изтеглен вариант номер 3.

Изпитът е с обща продължителност 4 астрономически часа за двете части. Тестът носи максимален брой точки 70, а есето – 30.


Родители и студенти изразиха недоволството си от темата, която се е паднала. Всички очаквали да пишат за български автор.