Над 26 000 кг. български антики са взети от Всеъсюзния институт по история на народите в бившия СССР и не са върнати
<em>Органите на МВР често са залавяли из Врачанско малки мургави братчетчета, които незаконно продават златни монети с огромна нумизматична стойност. По правило отговорите им са, че вземали монетите от пещера по течението на река Искър. Никой не взема насериозно твърденията на хлатетата, а милиционерите след експроприацията им вземали златните джунджурии и им теглели по един шут в задника. </em><br /> <br /> Да, ама се разчуло за хобито на техен колега-милиционер, който не само знаел наизуст по каналния ред античните монети във Врачанско, ами и още куп легенди от древни времена до тези за Ботевата чета.<br /> За това свидетелстват като по чудото оцелелите от влагата на реката царски свитъци.<br /> <br /> Милиционерът не само знаел по каналния ред за монетите на Врачанско, ами и за легендата, останала още от Ботевата чета. Тя разказвала че след трагичните събития на връх Вола турска потеря погнала останките от четата. Двама юнаци вървели денем и нощем и стигнали до една пещера. Турците ги опушкали, но всуе, а хлътнали в тъмната дупка. Потерята спряла явно, за да си няма рябота с шейтана. И намерила Соломоновско решениие &ndash; зазидала дупката. <br /> <br /> Само че чер голон губи ли се? Комитите се притаили в тъмното, бавно се придвижили, докато зрението привикне с тъмнината. По едно време чули ромон на вода. Опипвайки, слезли на една площадка и зърнали приглушена светлина в дъното на пещерата. Щракнали огнивото на кремък и... приглушената светлина заискрила като в приказките. <br /> <br /> Ако тръгнем от началото, представите ни ще се сбъркат още повече. Органите на МВР из Врачаннско често залавяли малки мургави братовчедчета, продаващи златни монети с огромна нумизчатична стойност. Отговорите им на разпитите са, че монетите са от пещера по течението на река Искър. Разказват още и за времето на Ботевата чета.<br /> <br /> Годината е 1978. Местонахождението на пещерата по Искърското дефиле, пред Мездра. Според разказите на небезвестен иманяр тогава са намерени златен трон, колесница, златните символи на самодържавието от Второто българско царство &ndash; скиптър, жезъл и колона. Както и два скелета - на Иван Шишман и съпругата му.<br /> Според съобщенията на иманяр-изменник само златните монети възлизат на 24 620 кг. Намерени са още златен трон, колесница, златните символ на самодържавието от Второто българско царство &ndash; скиптър, жезъл и корона, два скелета: на Иван Шишман и съпругата му. За това свидетелстват като по чудо оцелелите от влагата на реката свитъци. <br /> <br /> Броени дни след това в местния всекидневник в съвсем дребен шрифт съобщават, че намереното златно съкровище е заминало за нумизматично остойностяване във Всесъюзния институт по история на народите в бившия Съветски Съюз?!<br /> <br /> Оттогава досега българският народ чака разултатите от братското научно изследване. Чака си. Чака, а тайните на миналото продължават да си остават тайни за нас, поне.<br /> <br /> <strong>Славей Костадинов</strong>