Общото събрание на съдиите избира днес членове на Висшия съдебен съвет.

За шестте места се състезават 15 души.

Документи са подали председателят на районния съд във Велико Търново Младен Димитров, съдията от районния съд във Варна Любомир Нинов, председателят на районния съд в Пловдив Иван Калибацев, заместник-председателят на окръжния съд във Варна Мария Терзийска, председателят на окръжния съд в Ямбол Васил Петков, председателят на административния съд в Пловдив Явор Колев, заместник-председателят на окръжния съд в Хасков Миглена Тянкова, съдията от софийския градски съд Атанас Атанасов, колегата му Владимир Вълков, заместник-председателят на районния съд в София Даниела Александрова, заместник-председателят на окръжния съд в София Дора Михайлова, съдията в административния съд в София Антоанета Аргирова, колегата й Татяна Жилова, съдията от районния съд в Пазарджик Красимир Лесенски и колегата му от окръжния съд в Русе Йордан Дамаскинов.

В съдийската колегия по право влизат председателите на двете върховни съдилища.  

С право на глас са 2 197 съдии, като 1916 от тях са заявили дистанционно гласуване през интернет. Информационната система за електронен избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление, като достъпът до нея е ограничен за мрежи, извън територията на България.

Желаещите да упражнят вота си чрез хартиена бюлетина, ще имат възможността да гласуват във фоайето на Съдебната палата в София.

Изборният ден ще започне в 08:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч., освен ако в този час пред избирателната секция за гласуване с хартиени бюлетин има негласували съдии, които желаят да упражнят своя вот. В такъв случай председателят на избирателната секция установява техния брой и самоличност и те ще бъдат допуснати до гласуване.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от избирателите. За избрани се считат кандидатите, които са получили повече от половината от действителните гласове. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.