Административен съд на София потвърди решението на Общинската избирателна комисия от 26. 10. 2011 г. за избирането на Йорданка Фандъкова за кмет, съобщиха от пресцентъра на съда.
Административният съд е проверил за нарушения в изборния процес и е дал оценка за влиянието им върху крайния резултат от избора. В случая са допуснати нарушения, свързани с удължения изборен ден, образуването на секции с голям брой избиратели и образуването на опашки пред изборните секции, съставянето на 11 бр. служебни протокола след констатирана липса на оригиналните протоколи. Според съда обаче тези нарушения не са съществени и не водят до решаваща промяна на крайния изборен резултат.<br /> <br /> Провеждането едновременно на избор за кмет, общински съветници и президент и вицепрезидент е усложнило процедурата за гласуване и е създало обективни предпоставки за липса на адекватна организация и затруднена работа на изборната администрация, отбелязва съдът. <br /> <br /> При провеждане на различни избори на една и съща дата е наложителна по-подробна правна регламентация от законодателния орган, свързана с броя на избирателите във всяка секция и съобразяване на спецификата на правилата при организацията на работата на ОИК и СИК. <br /> <br /> Независимо от това нито едно от твърдените в жалбите нарушения не води до промяна на крайния изборен резултат. Правилно и законосъобразно Йорданка Фандъкова, издигната от ПП &quot;ГЕРБ&quot;, е обявена за избран кмет в СО от проведените на 23.10.2011 г. избори за кмет и общински съветници, на първи тур.<br /> <br /> Решението на АССГ подлежи на обжалване пред ВАС. /БЛИЦ<br />