Върховният административен съд с Решение № 11040/22.07.2013 г. отмени решение по оценка на въздействието върху околната среда от 10 октомври 2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което е било одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци.
Жалбата срещу това решение бе подадена от физическо лице Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово &ldquo;Анна Политковская&rdquo;.<br /> <br /> В мотивите на съда е посочено, че в доклада по ОВОС не е проведен задълбочен сравнителен анализ на местоположението и характеристиките на площадките и те не са оценени. <br /> <br /> Без да бъдат приведени доказателства, в доклада е направен извод, че площадка &quot;Радиана&quot; предлага най-благоприятните условия за изграждане и експлоатация на съоръжението, макар в приложенията да са били добавени данни, които на практика опровергават направените в съдържателната част заключения. <br /> <br /> В действителност не е доказано, че избраната площадка най-пълно отговоря на изискванията на чл. 55 от Наредбата за безопасност при управление на радиактивните отпъдъци. Не е доказано и обстоятелството, че характеристиките на площадката в комбинация с избраната концепция за погребване осигуряват защитата на населението, мотивират се магистратите. /БЛИЦ<br />