С 5 гласа "за" и 2 гласа "против" СЕМ освободи члена си акад. Людмил Стайков заради оповестеното му досие. Решението за предсрочно прекратяване на мандата на Стайков е поради несъответствие с изискванията на чл.26, т.3 от Закона за радио и телевизия.
Това стана днес на редовно заседание на Съвета  за електронни медии, който обсъди своите действия, във връзка с Решение № 50 от 08.10.2008 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия ( КРНДОПБГДСРСБНА ), с което тя оповести принадлежност на двама от членовете на Съвета към структурите на бившата ДС и РУМНО.
Отстраняването на Стайков стана по предложение на и.д. председателя на СЕМ Мария Стефанова и на члена на СЕМ Маргарита Пешева.
Основните аргументи на Съвета са следните: Принадлежността към структурите на бившата Държавна сигурност е условие за неизбираемост за членовете на СЕМ. Оповестяването на акад. Людмил Стайков като агент на ДС блокира работата на Съвета като регулаторен орган. От момента на публикуване на Решение № 50 на КРДОПБГДСРСБНА, Съветът се изправя пред невъзможност да осъществява дейността си, съгласно изискванията на Закона за радио и телевизия”.
Съветът единодушно прие, че оповестяването на члена на СЕМ Милен Вълков като щатен военен разузнавач към РУ на Генералния щаб не поражда правни последици от гледище на изискванията на чл.26,т.3 от Закона за радио и телевизия. Председателят на КРДОПБГДСРСБН Евтим Костадинов в писмо до СЕМ от 21.10.2008г. ни информира, че „Разузнавателното управление на Българката народна армия (РУМНО) не е част от структурата на бившата Държавна сигурност- МВР, тъй като е било към Генералния щаб на Българската народна армия -Министерство на народната отбрана. Видно и от заглавието на закона „Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия” разузнавателните служби на Българската народна армия са посочени като самостоятелна структура, различна от Държавна сигурност”.  
СЕМ избра  Мария Стефанова за и.д. mредседател на СЕМ за срок до 25.11.2008г.;
СЕМ прие Становище по ЗИД на ЗРТ, което днес ще изпрати на вниманието на Комисията по гражданско общество и медии към НС;
СЕМ гласува Решения за обявяване на конкурси за радиодейност- за гр. Разград, честоти 106.0 MHz и 106.9MHz и за гр.Търговище- честота 107.4 MHz. Конкурсите ще бъдат за нови радиопрограми с общ/политематичен профил. Решенията ще бъдат обнародвани в Държавен вестник.
СЕМ гласува регистрация за нова телевизионна програма с наименование ЕН ЕР ДЖИ Вижън, разпространявана чрез кабел в гр.Търговище, общ/политематичен профил, търговски оператор. /БЛИЦ