Членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) заличиха регистрацията на Елит Медиа България ЕООД за програма "Канал 3" и да регистрира нова аудио-визуална услуга на доставчика на медийни услуги Нова Броудкастинг Груп ЕООД - телевизионна програма "Nova News".


Новият канал е с новинарски профил, съобщиха от СЕМ.

Съветът прехвърля от Елит Медиа България ЕООД на Нова Броудкастинг Груп ЕООД цифровата лицензия за програма "Канал 3". От 04 януари2021 г. програмата ще се разпространява с наименование "Nova News".

На днешното заседание Съветът реши да регистрира и две нови телевизионни програми с доставчик Хоум Нетуърк ООД - Home One TV и Home Mall TV, и двете със специализиран (развлекателен) профил.

От 01 януари 2021 г., ще бъде заличена регистрацията на доставчика Монт 7 Холдинг ООД за програма "Монт 7".

Съветът ще впише и два нови доставчика на нелинейни медийни услуги - Глобал Синема България ЕООД с услуги с наименование KINOMAX, и Конспет Студио ЕООД с услуга с наименование ФИЛМИРА.