Семинар по проблемите на детската престъпност се провежда в Бургас, съобщи кореспондентът на Агенция Блиц в морския град. Теми, свързани с превенция на насилието, борбата с трафика на хора и обмена на успешни практики в тази насока ще се обсъждат на двудневния форум.
Членове на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Министерския съвет, специалисти на местни комисии от Югоизточна България, инспектори на Детска педагогическа стая, експерти от дирекции "Социално подпомагане", представители на съда и прокуратурата, педагогически съветници, социални работници от домове за деца, лишени от родителски грижи ще вземат участие във форума. /БЛИЦ