Нови разкрития около секретаря на президента по антикорупция Пламен Узунов и свързана с него служителка излизат от доклада на ОЛАФ, научи БЛИЦ от европейската служба за борба с измамите.
Медията ни разполага с абсолютно достоверна информация, че имената на Узунов и Вера М. са били посочени над 20 пъти в доклада на ОЛАФ, което е изключително рядко. 

Г-жа Вера М., която е отговаряла за обществените поръчки в МВР, е посочена като дама, която лично е имала значение за спецификацията на обществената поръчка за доставка на автомобили, която е попаднала в полезрението на ОЛАФ.От информацията, с която разполагаме, става ясно, че бившият вече вътрешен министър Валентин Радев е нямал избор да не подпише договора за колите, защото България е била изправена пред угрозата от загуба на европейски средства.

Днес стана ясно, че още на 06.01.2021 г. Върховната касационна прокуратура е изпратила в Специализираната прокуратура материали, получени от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). 

Предоставените данни се отнасят до разследване относно потенциална измама и закононарушения при изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ за закупуване на превозни средства за нуждите на Министерството на вътрешните работи“, това заявиха от Специализираната прокуратура.

„Към Прокуратурата на Република България е отправена препоръка за образуване на съдебно производство срещу длъжностни лица от МВР за злоупотреба с власт и облагодетелстване на трета страна. Съгласно чл.127, ал.1 от НПК получените доклади от ОЛАФ са един от основните видове писмени доказателствени средства. 

След анализ и преценка на относимостта, с постановление на наблюдаващия прокурор от Специализирана прокуратура, получените материали от ОЛАФ са обединени към материалите по дело, свързано с разследване на възможна „търговия с влияние“. 

По същото досъдебно производство в качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, на които са повдигнати и предявени обвинения по чл.321,ал.6 от НК и по чл.282,ал.2 от НК. 

Освен деянията, по които лицата са обвинени, предмет на разследване са и търговия с влияние, както и извършени корупционни и длъжностни престъпления. 

Именно това обуславя обединяването на получени материалите от ОЛАФ към делото за „търговия с влияние“.

По досъдебното производство активно се извършват действия по разследването с оглед осигуряване на обективност, пълнота и всестранност на фактите и обстоятелствата подлежащи на доказване, така и с оглед на законовото изискване обвинение да не почива единствено на установеното в докладите по разследванията на Европейската служба за борба с измамите (чл.127, ал.2 от НПК). 

Предстоят разпити, назначаване на експертизи, оценка и анализ на събраните доказателства, прецизиране на предявените обвинения спрямо привлечените като обвиняеми лица. При събиране на доказателства е възможно привличането като обвиняеми и на други лица.

За предприетите действия от страна на ПРБ е информирана и Европейската прокуратура“, уточниха от Специализираната прокуратура.

Ивайло КРАЧУНОВ