Неправомерно отстраняване на морени в Природен парк „Витоша” констатираха днес експерти на РИОСВ – София. Нарушението е установено при направен текущ контрол в парка. По разпореждане на министър Джевдет Чакъров РИОСВ-София спешно ще сезира прокуратурата за унищожаването на морени и алпийска растителност в Природен парк “Витоша”.
Ще бъде сигнализирана и РДНСК.
При проверка столичната екоинспекция установи неправомерно отстраняване на морени в Природен парк „Витоша”. Беше установено, че в района под връх Малък Режен се извършва несъгласувано прокарване на ски път. Мястото на пътя е ориентирано така, че да свърже Синята писта с междинна седалкова станция на въжена линия „Витошко лале”. Експертите са констатирали, че за подравняване на терена са използвани разсечени и раздробени морени. На място е имало тежкотоварна техника /багер и булдозер/. Установено е и изсичане на алпийска растителност.
Съоръженията се стопанисват от „Витоша ски” АД. РИОСВ- София ще наложи на виновните лица административно наказателни мерки. /БЛИЦ