Ще продължава ли Съдийката колегия към ВСС да бездейства по отношение на наглия опит на Лозан Панов да пробута свое протеже за председател на Окръжния съд в Пловдив? Този въпрос си задават честните магистрати, които полагат всички усилия за справедливост в съдебната власт, която по дефиниция трябва да е напълно независима институция.
Преди дни БЛИЦ разкри в свое разследване, че Панов не само е осуетил избора на изслушания и одобрен от общото събрание кандидат, но е отишъл на крака в Пловдивския окръжен съд да агитира срещу избирането му и в полза на угоден нему кандидат. Магистратите обаче са установили, че този кандидат е с напълно изплагиатствана  концепция за избора си, което за тях е не просто скандално, а напълно недопустимо.

Именно заради този натиск процедурата по избор на шеф на Окръжния съд в града под тепетата ще се провежда за трети път. Тя е обявена в „Държавен вестник” N 30/03.04.2018 г., когато кандидат е бил бившия председател на съда Веселин Хаджиев. Той е депозирал своите документи на 30.04.2018 г., в които е развил и концепцията си за управлението му.

В хода на процедурата обаче Хаджиев се отказва по лични здравословни причини, оттегля кандидатурата си и затова нова в „Държавен вестник” от 24/22.03.2019 г. В нея участва и  председателят на Районен съд - Пловдив Иван Калибацев, който подава своите документи на 15.04.2019 г., обявени на страницата на ВСС.

Калибацев е изслушан от Общото събрание на Окръжен с 10.06.2019 г., както се вижда от протокол на общото събрание на страницата на ВСС. Той получава подкрепа от 36 от 37 присъствали на общото събрание съдии.

Следва изслушване пред Съдийската колегия на ВСС на 16.07. 2019 г.
Там обаче Лозан Панов влиза в познатата си от всички заседания на „съдебното правителство“ роля да „шиканира” решението му, като подхваща абсолютно безсмислени дебати. В крайна сметка ВСС не стига до избор, тъй като „за” кандидата гласуват 7 от членовете на Съдийската колегия, а 6 са „против”. Сред тях е именно председателят на ВКС и други членове. От изказванията в протокола става ясно, че членовете на Съдийската колегия, които бойко се обявяват за съдийското самоуправление, потъпкват именно мнението на общото събрание и гласуват срещу кандидата.

Очевидно битката на Лозан Панов да загнезди начело на Окръжния съд в Пловдив свой човек е на живот и смърт, защото именно след това заседание се случва нещо безпрецедентно. За първи път в новата ни демократична история председател на ВКС посещава съд, с цел да агитира съдиите, кой кандидат за излъчат. Панов посещава този съд на 25.07.2019 г. под предлог да „окуражи“ магистратите от съда, които нарича „достойни“ – определение, което противоречи с изказванията му от предходната седмица и пренебрегване на волята на тези „достойни“ съдии.

На тази среща, с окръжните съдии, Лозан Панов категорично заявява, че е против хора извън Окръжния съд да го оглавяват. С тези си действия той се намесва директно в Общото на съдиите на Окръжен съд – Пловдив, на което не е член, и усърдно им въздейства да излъчат кандидат от редиците си.

Разкритията на БЛИЦ внесоха паника сред феновете на Лозан Панов и в резултат определена група съдии под неговото влияние се готвят подписка срещу публикацията на медията ни.

В писмото се пише, че на въпросната среща на 25.07.2019 г. Панов не бил оказвал въздействие върху съдиите. Авторът на писмото, обаче е съдия, която не е присъствала на въпросната среща, защото е била в отпуск по майчинство. Същият магистрат обикалял от колега на колега, за да агитира за кандидата на Панов за председател на Окръжен съд Пловдив.Безпрецедентното вмешателство и налагането на волята на председателя на ВКС над общо събрание на Окръжен съд втрещява всички магистрати, ангажирани със случая. Това е и причината да се стигне до провеждането на трета процедура за избор административен ръководител на Окръжен съд – Пловдив, обявена с ДВ 80/11.10.2019 г. По нея вече се явяват двама кандидати – Розалия Шейтанова, която е съдия от Окръжен съд – Пловдив, и отново Иван Калибацев, който е председател на Районен съд – Пловдив. Кандидатът Розалия Шейтанова е депозирала своите документи на 01.11.2019 година, сред които е и концепция за управление на Окръжен съд – Пловдив.

Калибацев пък ги депозира на 08.11.2019 г.. Сред тях е и концепция за управление на Окръжен съд – Пловдив. Тъй като той участва за втори път в подобна процедура, се прави сравнение с предходната му концепция – и се установяват различия.

Но пък при проверката на концепцията на кандидата Розалия Шейтанова са открити съществени съвпадения с концепцията на кандидата Веселин Хаджиев, подадена през април 2018 г.?!

Съвпаденията в текстовете на двете концепции са толкова фрапантни, че могат да се извършат единствено с операцията „копи-пейст“ на текста от едната концепция и пренасянето му в другата концепция. Проверяващите се съмняват, че тя изобщо е авторът. И се чудят дали кандидатът Шейтанова има собствени идеи и дали е наясно с копираните идеи, защото при пренасянето на текста не са извършени дори корекции на пунктуационните грешки – на места абзаците започват с тире, на други липсва, а на трети им думи, като в средата на общото словосъчетание присъства главна буква. 

Така за първи път пред Съдийската колегия ще се изправи кандидат, желаещ да заеме ръководната длъжност на третия п Окръжен съд в страната, който се явява с „копи-пейст” концепция на друг кандидат. А магистратите се питат дали тази д просто поредната „калинка”, която ще бъде пробутана на висок пост.

Освен това съдиите в Общото събрание на Окръжен съд – Пловдив, проведено на 19.06.2020 г., за първи път провеждат тайно гласуване за кандидатите и част от изказванията са за това, че съдиите не следва да се крият и страхуват от изразяване на мнение или вота си. Говори се и за това, че кабинети на съдиите са обикаляни предварително, за да им се обяснява какво трябва да бъде направено на това събрание.

Тези действия, както и копираната концепция на кандидата, явно водят и до извода, че на събранието е оказан съществен натиск да бъде подкрепен този кандидат.
До този момент в историята на ВСС е имало само два случая на констатирано преписване от кандидати за ръководители абзаци от други концепции, но те са претърпявали неуспех. За първи път обаче явно става дума за дословно преписване концепция.

БЛИЦ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЛЕДИ ГОРЕЩАТА ТЕМА!