Ще изчегърта ли Соня Момчилова становището на СЕМ от 2009 г.?* Преди дни държаният глава Румен Радев назначи Соня Момчилова за член на Съвета за електронни медии (СЕМ) от президентската квота. Тя бе шеф на правителствената пресслужба във второто служебно правителство, назначено от Радев.


Соня Момчилова

Момчилова е известна и като автор на най-скандалните текстове на песни в репертоара на Слави Трифонов и Ку-ку през 90-те години. Противоречивото є творчество изцяло се вписва в становище на Съвета за електронни медии от 2 юли 2009 година, което осъжда разпространението на вулгарни и непристойни текстове на песни.

От регулатора тогава посочват, че намират за необходимо да разгледа този проблем в светлината на Конституцията на Република България, Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Закона за радиото и телевизията, цитирайки член 14 от Конституцията, който гласи, че семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Сред другите посочени правни аргументи срещу разпространението на вулгарни текстове е и чл. 9, ал. 1 от Закона за закрила на детето, според който всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Систематичното тълкуване на посочените разпоредби води до извода, че ограничения в правото на информация на детето са допустими с оглед зачитане репутацията на другите и за защита на националната сигурност или обществения ред, или на общественото здраве и морал, както и за закрила на нормалното физическо, умствено, нравствено и социално развитие на детето и на защита на неговите права и интереси.

Съветът за електронни медии счита, че тази разпоредба цели да защити детето преди да е настъпило увреждане на неговото физическо, умствено и морално развитие, пише още в документа.

Разглеждайки всички законови основания, в своето становище медийният регулатор прави следното категорично заключение:

“Радио-и телевизионни предавания, включително песни, съдържащи вулгарни изрази и непристойни действия, които се излъчват между 6.00 и 23.00 часа, или които, макар да се излъчват между 23.00 и 6.00 часа, не са ясно обозначени с предхождащ ги аудио- и /или аудио-визуален знак или не се идентифицират с визуален знак през цялото време, нарушават чл. 17, ал. 2, предложение последно от Закона за радиото и телевизията”.

От СЕМ посочват още, че “излъчването на радио- и телевизионни предавания, включително песни, в които малолетни и непълнолетни са поставени в ситуации, застрашаващи тяхното умствено и морално развитие, независимо от времето и начина на излъчване, е нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията; излъчването на такива предавания между 6.00 и 23.00 часа е нарушение и на чл. 17, ал. 2, предложение последно от Закона за радиото и телевизията”.
С назначаването на новия член на медийния регулатор възниква въпросът - ще изчегърта ли Соня Момчилова становището на СЕМ от 2009 г.?

Ето малка част от най-цветущите текстове, които Соня Момчилова пише за песни на Слави Трифонов и Ку-ку, голяма част от тях са събрани в албума “Ръгай чушки в боба” (1993 г.) 

Ще ти скъсам гъза
Беше задушно,
телата ни лепнеха.
Клони бе свела
млада бреза.
Птици заспали,
литнаха. Седна ти.
Веднага и казах...
Ще ти скъсам гъза!
Ще ти скъсам гъза!

Мама на татко не дава
Мама на татко не дава, защото сме много деца
когато на татко му става мама го ръси с вода.
Чудим се двамата с батко как да помогнем на таткооо.

Шъ Та Праа Да Умиргаш
Шъ та праа да умиргаш,
от любов да колабираш.
Само нека свърши мача,
пет деца ще ти избачкам.

Малка блудна жена
Малка блудна жена, 
героиня от филм, кажи ми цена, 
нека все пак си платя! 

*Въпросa от началото на материала задава чрез “Труд” Лили Райчева, член на СЕМ от 2001 до 2008 година