Управителят на Националната здравна каса Нели Нешева се очаква да оповести на пресконференция днес информация за допълнителните възнаграждения, получени през 2011 година от служителите в системата на касата по длъжности.
Както е известно, вчера депутатът от Синята коалиция Димо Гяуров обяви, че управителят на касата д-р Нели Нешева получава бонуси от глоби по методика, утвърдена от самата нея. <br /> <br /> &ldquo;Тази методика е утвърдена от д-р Нешева. Самата тя е определила за себе си и за подуправителя 60% за управителя и 40% за подуправителя. По наша груба сметка това прави над 30 000 лева за г-жа Нешева. Законосъобразно ли е тя да получи тези средства, тъй като тя има договор за управление, а този договор за управление не предполага получаването на подобни средства? Става дума за над 30 000 лева, получени само по един от критериите - суми, придобити от глоба. Тук не става въпрос за сумите, които се разпределят на база незаетия щат. Специално в това ведомство става дума за още 2,5 милиона лв.&rdquo;, обясни Гяуров. <br /> <br /> &ldquo;Съществуват два начина на разпределение на средствата, които са над заплатата на служителите. Единият начин е по чл.108 от Закона за здравното осигуряване - до 25% от събраните суми от глоби и санкции. Другият начин е от икономия на работна заплата. От икономия на работна заплата аз не съм получила нито стотинка, тъй като съм с договор за управление. 30 000 лева е сума, която никога не съм получавала&rdquo;, коментира Нешева за БНР.<br /> <br /> <br />