Напусна ни доайенът на археолозите в България. След кратко боледуване почина големият учен доц. д-р Мария Чичикова, съобщиха от Катедра Стара история, тракология и средновековна история на СУ "Св. Климент Охридски".

Откривателката на легендарната столица на тракийския владетел Севт Трети - Севтополис край Казанлък, е починала на 11 декември на 96 години. В съобщението се казва, че  известният български археолог и пръв и дългогодишен ръководител на секцията по тракийска археология в Националния археологически институт и музей към Българската академия на науките и хоноруван преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Името ѝ ще остане свързано със знакови проучвания и публикации в областта на тракийската древност, от античния град Севтополис до Свещарската гробница, със съществени приноси в изследването на различни аспекти на тракийската култура и изкуство.

Доц. Чичикова работи заедно със съпруга си, академик Димитър Димитров по проучване останките на Септополис, който попадат в чашата на бъдещия язовир „Георги Димитров“ /днес Копринка/ по време на строителните дейности там през периода 1948-1954 година и на практика тези проучвания бележат цялата й научна дейност.


Тя е автор или съавтор на над 100 студии и статии, 5 монографии върху проблемите на архитектурата и градоустройството на Севтополис, гробната архитектура и погребалните обичаи в Тракия, тракийската материална култура в българските земи.

Цялата научна дейност на Мария Чичикова е свързана с Археологическия институт на БАН (днес НАИМ–БАН). През 1971 г. е избрана за старши научен сътрудник II степен в Секцията за антична археология, а през 1982 г. става и първият научен ръководител на новосъздадената Секция за тракийска археология.

Била е  ръководител на първите докторанти в областта на тракийската археология. През годините доц. Чичикова е университетски преподавател по тракийска археология в Софийския университет „Климент Охридски“, във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, както и в Нов български университет.

От 1993 до 1994 г. е ръководител на програмата „Приложно културознание в туризма“ в Нов български университет, а в периода 1998 – 1999 г. е ръководител на бакалавърска програма „Културен туризъм“ в същия университет

Мария Чичикова е почетен гражданин на Казанлък и сред първите носители на на наградата на името създателя на науката Тракология Александър Фол.

Поклон пред светлата и памет!