На 23 януари 2024 г. на 65-годишна възраст почина една от знаковите личности в духовния живот на община Мездра през последните десетилетия - художникът и родолюбец Евгени Кучков, почетен гражданин на община Мездра.

***

Евгени Ангелов Кучков е роден на 16 май 1958 г. в София. Целият му жизнен път и творчество обаче са тясно свързани с гр. Мездра, където отраства, живее и твори. Занимава се с изобразително изкуство още от ученическите си години.

След отбиване на военната си служба, от 1979 до 1984 г., работи като художник в СПТУ по МСС (дн. ПГ „Васил Левски“). Отговаря също за украсата и художествено-графичното представяне на поликлиниката, БКС, Варови фабрики - Черепиш, пощата и повечето училищата в града.

През 1984 г. преминава интензивен курс на обучение по консервация и реставрация към Националния институт за паметници на културата като реставратор в Черепишкия манастир „Успение Богородично“. Реставрира и дарява множество старинни икони и църковна утвар на църквите в Мездра, Крета, Горна Кремена, Ребърково и др., както и на Черепишкия манастир.

Участва в 3 регионални и в 4 градски общи художествени изложби, има и 7 самостоятелни изложби: през 1985 г., 1988 г. и 1991 г., „Майстори на графиката и рисунката“ (2021 г.), „40 години творчество“ (2022 г.), „Спасените картини-I“ (2022 г.) и „Спасените картини-II“ (2023 г.). Негови живописни творби са притежание на частни колекционери и организации в България, Сирия, Унгария, Италия, Германия, Словакия, САЩ и др.

Негово дело са също стенописни творби във „ВиК“ - Враца, Варови фабрики - Черепиш, Държавно горско стопанство - Мездра, ПГ „Алеко Константинов“, ПГ „Васил Левски“ и на много други места в общината. Сред последните му стенописи са паното на Солунските братя, направено безвъзмездно от него върху фасадата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и „Стена на славата“ в центъра на село Игнатица, върху която са изобразени ликовете на Васил Левски, Христо Ботев и най-младия Ботев четник Александър Чендов-Комитчето.

През целия си живот Евгени Кучков работи всеотдайно за запазване, популяризиране и развитие на родолюбивите традиции. По негова инициатива преди време Министерство на отбраната предостави на Община Мездра 5 оръдия, които в момента красят войнишките паметници в селата Боденец, Кален, Лик, Руска Бела и Царевец.

По негова идея преди десетина години беше създадена Общинска гвардейска част, която е неизменен елемент от всеки празник в гр. Мездра и в селата на общината.

Наред с това, Евгени Кучков беше запален колекционер на старинни оръжия и въоръжение. По негова инициатива и с експонати от личната му колекция в Археологически комплекс „Калето“ беше създадена постоянна експозиция „Историческо оръжие и милитария”, която се радва на голям интерес от страна на посетителите на комплекса.

Евгени Кучков посвети много от своето време и творчески способности за превръщането на редица автобусни спирки в града и в съставните села на общината в кътове на естетика и патриотизъм като пресъздаде образите на известни личности от българската история - ханове, царе, пълководци, писатели и др.

Безспорен е неговият принос не само за естетизиране на публичната среда в населените места на общината, но и за съхранение на българската историческа памет, за извисяване на националните ни ценности.

С Решение №645/ 27.04.2023 г. на Общински съвет - Мездра Евгени Кучков е удостоен със званието „Почетен гражданин на община Мездра“ за неговите изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук