Парламентът ще продължи работа по второто четене на държавния бюджет за 2018 година на заседание от 10 часа днес. Във вчерашния ден депутатите приеха бюджетите на ДОО, на Националната здравносигурителна каса за следващата година и рамката на държавния бюджет за 2018 година.
Ето какво се случи до момента: 

Парламентът прие бюджета на Фонд „Пенсии“ в размер на 4, 430 млрд. лв. за приходи и 8,351 млрд. лв. за разходи. Рамката бе приета със 101 гласа „за“, 47 „против“ и 4 „въздържал се“. Приходите в бюджета на фонда се формират от осигурителни вноски, други приходи и трансфери от централния бюджет на ДОО. В частта разходи парламентът одобри 8,351 млрд. лв. за пенсии. В бюджета се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” с един процентен пункт – 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 11,02 за сметка на работодателя и 8,78 за сметка на работника, и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 8,22/6,58.Приетият бюджет на Фонд „Пенсии“ е с излишък от 3,921 млрд. лв. Парламентът отхвърли предложенията на ДПС и БСП за увеличение на бюджета на фонда.  

След остър дебат в залата депутатите приеха и бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 година. За него дадоха 120 гласа „за“, 81 „против“ и 1 „въздържал се“. Заложените приходи в бюджета са 40 млн. лева, а разходите- 495,244 млн. лева. Най-много средства в бюджета са предвидени за политика в областта на диагностиката и лечението- 355,716 млн. лева.

Парламентарната група на ДПС, по-точно Хамид Хамид, предложи Народното събрание да излезе в 6-часова почивка. Предложението бе отправено по време на дебатите по бюджета на Министерство на образованието и науката за 2018 г. Председателстващият пленарното заседание Явор Нотев обаче обясни, че такава продължителност на почивката не е възможна, тъй като противоречи на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Последва приемане на бюджета на Министерството на образованието за 2018 година. В него са заложени приходи в размер на 13,100 млн. лева и разходи в размер на 584,470 млн. лева. Най-голямата част от разходите в бюджета са отделени на политиката за учене през целия живот. Депутатите предоставиха и трансфер на БАН в размер на 83,075 млн. лева.

Към 3 часа след полунощ парламентът прие и бюджета на Министерство на културата за 2018 година и сложи край пленарното заседание до 10 сутринта.

Предложението за прекратяване на заседанието след приемане на бюджета на Министерство на културата направи Николай Александров от ПГ на „Обединени патриоти“. „За“ предложението му гласуваха 179 народни представители, „против“ – 4 и „въздържали се“ - 5, с което то бе прието. Приходите в бюджета на Министерството са 24,9 млн. лв., а разходите възлизат на 175,282 млн. лв. Най-голямата част от разходите на Министерство на културата са разпределени за политиката в областта на създаване, популяризиране на съвременното изкуство в страната и в чужбина.

В днешния пленарен ден, който ще започне в 10.00 часа, предстои те да гласуват бюджета на Министерство на туризма и бюджетните взаимоотношения с общините.