ЦИК ще организира изборите, очакваше се президента да определи датата. Тя е определящият краен срок, в който трябва да се организира цялата дейност по провеждането на изборите. Да, ще се справим.

Това заяви в телевизионно интервю Александър Андреев, председател на ЦИК, коментирайки решението на президента Румен Радев следващите избори за парламент да се произведат на 4 април. 

На първо място трябва да кажем, че една голяма част от препоръките на президента са насочени към законодателите. Одитирането и сертифицирането на машините е възложено на Държавната агенция „Електронно управление“, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Не е задача на ЦИК да установява, дали машините за вота отговарят на заложените условия, каза още Андреев. 

Мълниеносна реакция! ГЕРБ посече много лошо Радев след обявяването на датата на изборите ВИДЕО

Това беше уточнено като въпрос, включително и по време на консултациите на президента, допълни той.

"По отношение на алтернативните способи за гласуване, това трябва да бъде уредено в изборния кодекс. Гласуването по пощата изисква активна регистрация на избирателите с един адрес, спазването на тайната на вота. Те трябва да са обект на едно обществено обсъждане. Законодателят трябва да прецени, дали те трябва да бъдат въведени. Това важи не само за гласоподавателите в чужбина", обясни председателят на ЦИК. 

Що се отнася до съставянето на избирателните списъци и вечните съмнения за "мъртви души", председателят на ЦИК обясни следното: "Избирателните списъци се изготвят от общинската администрация на база на данни на ГРАО.

Няма как да повлияем на изготвянето на избирателните списъци. Поискването на актуализацията е извън компетенциите на ЦИК. Поддържането на бази данни население е компетенция на ГРАО, а данните се подават от общинските администрации, където се поддържат регистрите". 

За да поискаме актуализация, ние трябва да посочим в коя част те не са актуални. Би следвало списъците да са актуални", добави той. 

Андреев отказа да дава препоръки как да бъде организиран вота. По думите му, това е въпрос на политическа воля. 

"Видеонаблюдението в момента не е регламентирано. При всички случай то не трябва да засяга тайната на вота. В рамките на избирателната секция може да участват, както представителите на медиите, които заснемат отварянето на секциите и отчитането на резултатите. Това би могло обаче да бъде обсъдено в ЦИК в рамките на подготовката на изборите", каза Андреев, коментирайки поредното предложение на президента за камери в секциите. 

По думите му, процесът по броенето на машинното гласуване е уреден в изборния кодекс. Не би трябвало да има разлика между гласуването с хартиени бюлетини и машинното гласуване. ,,Броенето става на разписките от машинното гласуване, които служат за окончателните резултати от гласуването. Броят се разписките и въз основа на тях се определят резултатите в хартиения протокол'', обясни той.

"При всички случай ние ще се съобразим с протокола, който ще бъде изготвен от здравните органи,. Той се изработва в момента. Определената дата позволява на МЗ, РЗИ да могат да подготвят протокол с мерките, които трябва да бъдат изпълнени, за да се опази живота на избирателите и членовете на РИК.

Предвижда се специална разяснителна кампания", каза председателят на ЦИК, говорейки за мерките за безопасност по време на пандемията в хода на гласуването. 

"За да може да се разкрият секциите зад граница, трябва да има съгласието на приемащата държава. Това зависи от епидемичната обстановка там. Предстои в следващите дни среща с МВнР, за да се уточни целия процес. Трудно можем да поставяме условия на приемащата държава как да бъдат допуснати секциите. Ние първо трябва да разберем, дали те дават такава възможност или не", обясни Андреев. 

По думите му, по отношение на електронно гласуване има текстове, те са насочени към това да бъде изградена система. Към момента такава система изградена няма. Гласуването по пощата няма да реши проблема, който може да възникне, ако приемащите държави откажат да отворят секции, смята председателят на ЦИК.