Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР) е внесло жалба срещу Министъра на вътрешните работи в Комисия за защита от дискриминация.
Първото заседание на комисията по жалбата ще се проведе на 19 март в 12:00 часа. Основните мотиви за подаване на жалбата от СФСМВР са: непряка дискриминация по признак социална неравнопоставеност.<br /> <br /> Аргументите, които привеждат от федерацията в подкрепа на своята жалба, са, че служителите в МВР не получават допълнителни възнаграждения за работа в празнични дни, работа през нощта, както и за времето на разположение. Основната причина за тази неравнопоставеност се дължи на нежелание от ръководството на МВР да преустанови неравното третиране на служителите, изпълняващи служебните си задължения в специфичните условия като работа през нощта, работа в празнични дни и са в незаплатено безлимитно време на разположение и неспазване на законодателството на страната.<br /> <br /> Сигнализирането на Комисията за защита на потребителите от СФСМВР е продиктувано от несъобразяването на Министъра на ВР с препоръката на Омбудсмана на Република България за предприемане на действия, целящи нормативно регламентиране на полаганият от служителите на МВР труд.<br /> <br /> Министър Цветанов е призован на заседанието на 19 март 2012г. за изясняване обстоятелствата по жалбата на СФСМВР. Заседанието на КЗД е открито и ще се проведе в заседателната зала на Комисията с начален час: 12:00 часа.<br /> <br /> Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 7 000 служители на МВР &ndash; както държавни служители, така й лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.<br /> <br />