Работниците и служителите от фирма „Пчела” ООД, гр. Кърджали ще проведат от 11.00 до 12.00 ч. едночасова предупредителна стачка, съобщиха от КНСБ. Те настояват за диференцирано увеличение на работните заплати от 01.10.2008 г.
Работниците настоявт за диференцирано заплащане според следните критерии: професионален опит и изискване за образование,  производителност и качество на труда, експертна оценка по сложност и значимост на труда. Те ще стачкуват още и за поевтиняване на храната по 2 лева за всеки отработен ден,  за заплащане на извънредния труд, съгласно КТ,  изготвяне на график за ползване на годишен платен отпуск, съгласуван с ръководството на синдикалната организация и ползван съгласно чл. 172 от КТ. Работниците ще настояват  и за подписване на КТД. /БЛИЦ