Новодомците ще могат да се ориентират колко ще плащат за ток и парно, още от нотариалния акт на жилището си. Това е предвидено в проектонаредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, пише “Стандарт”.
Според текста всички сгради, както новите, така и вече съществуващите, ще трябва да имат сертификат за енергийни характеристики, както и оценка за енергийните спестявания. <br /> <br /> Според количество ток или друг вид енергия, необходими за отопление и осветление на сградите, те ще влизат в различни класове от &quot;А&quot; до &quot;G&quot;, както е при електроуредите. Най-ниски сметки за ток и парно ще имат собствениците на жилища или офиси в сградите, които са с клас &quot;А&quot;. Най-солено ще излиза топлото на тези, в чиито нотариални актове е вписано, че сградата им е клас &quot;G&quot;.<br /> <br /> Право да издават тези сертификати на сградите ще имат единствено консултанти по енергийна ефективност. В документа, който те подготвят, ще е вписано какво е количеството енергия, необходимо за затоплянето на сградата, както и колко ще струва годишно потребената енергия за осигуряване на гореща вода за битови нужди. <br /> <br /> При вече съществуващите сгради ще трябва да се направи анализ на енергийната ефективност и да се даде предписание за повишаването й, ако е необходимо. Консултантите ще предлагат и възможности за спестяване на средства и енергия чрез поставяне на слънчеви батерии или друг вид инсталации от възобновяеми енергийни източници. /БЛИЦ<br /> <br />